Vaihdon rahoitus

Tältä sivulta löydät tietoa vaihtojakson rahoittamisesta ja apurahoista.

Vaihdon rahoitus

Vaihdon perusrahoituksena toimivat opintoraha, asumislisä ja opintolaina. Lue lisää ulkomailla opiskelun aikaisista etuuksista Kelan nettisivuilta.

Tämän lisäksi jokainen Oulun yliopiston opiskelija, joka lähtee vaihtoon virallisten vaihto-ohjelmien kautta, saa yliopistolta kyseisen vaihto-ohjelman mukaisen matka-apurahan. 

Erasmus+ -apuraha

Erasmus+ -ohjelman apurahat määräytyvät vaihdon pituuden ja kohdemaan elinkustannusten mukaan. Yksi kalenterikuukausi oikeuttaa yhteen täyteen kuukausiapurahaan. Täysi kalenterikuukausi on esim. jakso 15.9. – 14.10. Täysien kuukausien yli meneville irtopäiville maksetaan päiväkohtainen apuraha maakategorian mukaan. 

Huom! Perheellisille opiskelijoille myönnetään lisäksi 200 euron suuruinen kuukausittainen lisätuki. 

Lukuvuodet 2020-2021 ja 2021-2022

Kategoria 1:

470 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 15,66 euroa/päivä seuraaviin maihin: Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Liechtenstein, Luxembourg, Norja, Ruotsi, Tanska.

Kategoria 2:

420 euroa/kk ja täysien kuukausien yli meneville irtopäiville 14 euroa/päivä seuraaviin maihin: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Makedonia, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Saksa, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsekin tasavalta, Turkki, Unkari ja Viro.

Sveitsi ei ole mukana Erasmus-ohjelmassa, mutta sinne vaihtoon lähtijät saavat vastaavan Sveitsin valtion maksaman apurahan.

Euroopan ulkopuolisten kohteiden apuraha

Kahdenväliset vaihtokohteet, ISEP ja International to International ISEP 

1500 € (USA, Kanada, Aasia, Australia, Latinalainen Amerikka, Venäjä) 

 

North2north-ohjelma:

Kanada ja Yhdysvallat 2000 eur
Pohjoismaat 1500 eur

Muut vaihto-ohjelmat

Muiden mahdollisten vaihto-ohjelmien kautta lähtevien apurahan suuruus vaihtelee kohteittain ja ohjelmittain. HUOM! Freemover-opiskelijat eivät saa Oulun yliopistolta apurahaa. 

Oulun yliopiston ulkopuoliset rahoituslähteet

Rahoitusmahdollisuuksia kannattaa etsiä myös muualta, esimerkiksi tieteen, taiteen ja kulttuurin rahoitustietokanta Aurorasta.  

Rotarypiirin apuraha vaihtoon lähteville opiskelijoille: Lisätietoja ja ohjeita Rotarypiirin stipendihakemuslomakkeessa (docx-tiedosto).