Opiskelutilat

Oulun yliopisto tarjoaa opiskelijoille opetustilojen lisäksi monipuolisia tiloja ja laitteita erilaisiin itsenäisen opiskelun tarpeisiin kuten hiljaiseen työskentelyyn, ryhmässä opiskeluun tai työasemalla työskentelyyn.

Yleistä

Tiloja löytyy esimerkiksi kirjastoista, mikroluokista, Telluksesta sekä myös Linnanmaan kampukselta väylän varrelle sijoitetuista oleskelutiloista. Lisäksi osa opetustiloista on vapaasti opiskelijoiden käytössä opetuksen ulkopuolella.

Opiskelijoiden 24/7 kulkuoikeus on käynnissä, mikä mahdollistaa opiskelijoille kaikkien käytössä olevin tilojen vapaan, mutta hallitun ja turvallisen käytön.

Linnanmaan kampus

Kontinkankaan kampus

Tiedekuntien opiskelutilat

Myös tiedekunnilla saattaa olla omia opiskelutiloja ja työasemia opiskelijoiden käyttöön. Näistä saat tarkempaa tietoa tutkinto-ohjelmastasi tai tiedekuntasi verkkosivuilta.