Oulun Autoalan Kehittämishanke

AutoOsaLiike on tutkimusorganisaatioiden ja yrityselämän yhteinen hanke Oulun seudun autoalan kehittämiseksi ja alueella esiintyvän jakohihnaongelman ratkaisemiseksi.

Projektin kuvaus

Autotekniikan ala elää suuren murroksen aikaa ja yliopistotasoisen tutkimuksen tarve on tämän vuoksi entistä tärkeämpää. Osaamistason ja pohjoisen ulottuvuuden vuoksi Oulun seudulla on mahdollisuus nostaa rooliaan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla autotekniikan alan osaamisessa ja tutkimuksessa.

Tavoitteena on, että autoteollisuuden kiinnostus alueen osaamista kohtaan kasvaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hanke on saanut EAKR-rahoituksen Pohjois-Pohjanmaan liitolta ja sitä koordinoi Oulun yliopiston Auto- ja työkonetekniikan tutkimusryhmä. Muut hankkeen osatoteuttajat ovat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Suomen ympäristökeskus (GTK), Metropolia ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu.

Hankeaika- ja koodi: 2019-2022, A74591 + A74639

Hankkeen virallinen nimi: Autoalan arktisen osaamiskeskittymän vahvistaminen Oulun seudulla ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen alueella – tapaustutkimus jakohihna
 

Rahoittajien logot

 

Rahoittajat

Hanke on saanut Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämän rahoituksen Euroopan alue kehitys rahastosta (EAKR).

Autoalan yrityksistä hanketta ovat rahoittaneet mm.

Rahoittajien logot

Mediatilaisuus ja materiaalit

Mediatilaisuus pidettiin Oulun yliopistolla 20.9. klo 12.30–13.30. 

Aineistopankki (kuvat ja muut materiaalit), linkki materiaaleihin julkaistiin 20.9.2022 klo 12.30. 

Yhteystiedot

Jonne Untinen
jonne.untinen@oulu.fi