GREENER - Alueellisen energiatehokkuuden ja -tietoisuuden edistäminen

GREENER

Kansaivälisessä GREENER-klusterihankkeessa esitellään uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyvien projektien tuloksia.
Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - INTERREG

Projektin rahoittaja

Pohjoinen periferia ja Arktinen 2014-2020 -ohjelma (NPA), EU
Västerbottenin lääninhallitus

Rahoituksen määrä

152 651 EUR

Projektin koordinaattori

European Regions Network for the Application of Comminications Technology (ERNACT)

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Oulun yliopiston, Centria-ammattikorkeakoulun ja irlantilaisen ERNACT-verkoston yhteisessä alueellista energiatehokkuutta ja -tietoisuutta edistävässä GREENER-hankkeessa yhdistyy Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelma-alueella toteutetussa kolmessa (SMARCTIC, LECo ja h-CHP) hankkeessa hankittu tietotaito ja osaaminen. GREENER-hankkeen tavoitteena on tarjota tietoa uusimmista energiaratkaisuista ja parhaista käytänteistä kotitalouksille, julkisyhteisöille, yrityksille sekä viranomaisille alueellista kilpailukykyä ja hyvinvointia lisäten.

Hankkeessa kerrotaan mm. pientaloasukkaiden kokemuksia maalämmöstä ja aurinkokeräimistä. Englannin suurimman, kokonaan yhteisön omistaman tuulivoimavoimapuistohankkeen haasteista. Kesällä hukkaenergian ja kerätyn energian varastoinnista maaperään talvilämmitystä varten. Siirrettävästä, puun kaasutukseen perustuvasta yhdistetystä sähkön ja lämmöntuotantojärjestelmästä sekä lakkautetun kyläkoulun öljylämmityksen korvaamisesta vastaavanlaisella ”modernilla häkäpöntöllä”. Lumen varastoinnista ja käyttämisestä kesällä tilojen jäähdytykseen ynnä muuta.

Vuoden mittaisen (7/2021–6/2022) hankkeen päärahoituksesta vastaa Euroopan unionin Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelma 2014–2020 ja Västerbottenin lääninhallitus. Hanketta koordinoi irlantilainen ERNACT-verkosto. Osatoteuttajina toimivien Centrian ja Oulun Yliopiston lisäksi hankkeessa on liitännäiskumppaneina mukana 20 muuta tahoa Ruotsista, Pohjois-Irlannista, Skotlannista, Islannista, Färsaarilta, Norjasta, Saksasta sekä Kanadasta. Tavoitteena on kumppanuusverkoston avulla yhdistää loppukäyttäjiä alueiden välillä sekä lisätä valtioiden välistä yhteistyötä.