HYBRIDI - Mikroyrittäjien yritysvastuullisuuden vahvistaminen vertaisverkoston kautta

Hankkeessa kerätään tietoa yksin- ja mikroyrittäjien kohtaamista haasteista ja tukitarpeista Covid-19-pandemian keskellä sekä yritysten vastuullisuusosaamisesta ja näkemyksistä vastuullisuudesta tarjoten yksin- ja mikroyrittäjille heidän tarpeisiinsa vastaavaa tukea.

Rahoittajat

multaa ja vihreä taimi naisen käsissä sekä HYBRIDI-hankkeen logo

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Projektin koordinaattori

Muu yliopisto tai yksikkö

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

HANKKEEN TAVOITTEINA ON:

  • kehittää yksin- ja mikroyrittäjien yritysvastuullisuusosaamista ja sitä kautta parantaa heidän kykyään vastata toimintaympäristön muutoksiin
  • kehittää yritysvastuukysymysten kehittämisen yhteispalvelumuotoilun malli “yritysvastuullisuuden fokusryhmäkonsepti” vastuullisuusosaamisen lisäämiseen
  • pilotoida yksin- ja mikroyrittäjille tarjottavaa vertaisryhmätoimintaa ja fokusryhmätoimintaa sekä kartoittaa yrityskohtaisen valmennuksen tarvetta sekä teemoja. Saatujen kokemusten ja kerätyn tiedon pohjalta koota erilaisia tukimuotoja yhdistävä hybridi-malli yksin- ja mikroyrittäjien tukemiseen.

Hankkeessa kerätään tietoa yksin- ja mikroyrittäjien kohtaamista haasteista ja tukitarpeista Covid-19-pandemian keskellä sekä yritysten vastuullisuusosaamisesta ja näkemyksistä vastuullisuudesta sekä tarjotaan yksin- ja mikroyrittäjille heidän tarpeisiinsa vastaavaa tukea:

  • verkossa tai kasvokkain tapahtuva vertaistukeen perustuva vertaisryhmätoiminta
  • yritysten tarpeista lähtevä, tietyn vastuullisuuteen linkittyvän fokusoidun aihepiirin (taloudellinen, sosiaalinen tai ympäristövastuu) osaamista kehittävä fokusryhmätoiminta
  • kehitetään yritysvastuullisuusosaamisen fokusryhmäkonsepti auttamaan yrityksiä kehittämään vastuullisuusosaamistaan
  • koostetaan hankkeessa kerättyjen kokemusten pohjalta erilaiset palvelumuodot yhdistävä hybridi-malli erityisesti yksin- ja mikroyrittäjien tukemiseen.