I2P - Ideasta metallituotteiden 3D-tulostukseen

I2P

3D-tulostuksen katsotaan yleisesti kuuluvan kymmenen tärkeimmän teollisuustuotannon tulevaisuuden teknologian joukkoon.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Kolarctic Cross-Border Cooperation program (CBC), EU
Lapin liitto

Rahoituksen määrä

1 011 500 EUR

Projektin koordinaattori

Luulajan teknillinen yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Viime vuosina 3D-tulostus, jota kutsutaan myös lisääväksi valmistukseksi (Additive Manufacturing - AM), otettiin voimakkaasti käyttöön joillakin alueilla sijaitsevissa yrityksissä, kun taas muilla alueilla, mukaan lukien Kolarcticin alue, yritykset ovat olleet passiivisia tekniikan hyödyntämisessä. 3D-tulostus on paljon enemmän kuin vain yhden valmistustekniikan korvaaminen toisella. AM tarjoaa mm. mahdollisuuden vähentää valmistusvaiheita, uusia mahdollisuuksia tuotteiden suunnittelulle ja toiminnalle sekä erittäin tehokasta tuotantoa alhaisilla kustannuksilla ja vähäisillä ympäristövaikutuksilla. Vaikka etenkin metallien lisäävä valmistus tarjoaa suuren potentiaalin, sitä on vaikea hyödyntää pk-yritysten kannalta, koska sen hyödyntäminen vaatii uutta tietoa ja uudenlaisia taitoja.

I2P-projekti vastaa haasteeseen ja tarjoaa aloitteen metallituotteiden 3D-tulostuksen taitojen ja resurssien parantamiseksi. Hanke lisää tietoisuutta tämän lupaavan tekniikan mahdollisuuksista ja rajoituksista teollisuusyritysten keskuudessa. Projektin tavoitteena on myös uusien liikeideoiden kehittäminen pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä kaikki lisää liiketoiminnan kasvua, työllisyysastetta ja Kolarctic-alueen houkuttelevuutta.

Projektin koordinaattorina hankkeessa toimii Luulajan teknillinen yliopisto. Hankkeessa ovat osatoteuttajina FMT-tutkimusryhmän lisäksi Norjasta Tromssan yliopisto ja Saltvik Plogen As, Venäjältä Pohjoinen federaatioyliopisto ja Sozvezdie, Ruotsista Mekinor Metall Ab ja Suomesta Filtra Group Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 011 500 euroa ja sitä rahoittaa Lapin Liitto yhdessä Kolarctic CBC -ohjelman kanssa.

Onko yrityksenne kiinnostut metallien 3D tulostuksesta ja haluaisitteko lisätietoja aiheesta? I2P projektin asiantuntijat palvelevat Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntien yrityksiä metallin 3D tulostamiseen liittyvissä kysymyksissä. Yhteyshenkilö: Kari Mäntyjärvi (040 084 3050, kari.mantyjarvi@oulu.fi)

Opetus- ja kulttuuriministeriö suosittaa suomalaiskorkeakouluja pidättäytymään kaikesta korkeakoulu- ja tiedeyhteistyöstä venäläisten kumppaniorganisaatioiden kanssa. Linjauksen mukaisesti uusia hankkeita ei valmistella eikä käynnistetä ja olemassa oleva yhteistyö venäläisten organisaatioiden kanssa on toistaiseksi keskeytetty. Lue koko tiedote Opetus-ja kulttuuriministeriön verkkosivulta.