KeMu – Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelma

Valmennusohjelmassa yritykset oppivat arvioimaan paremmin nykytilaansa sekä tunnistamaan ja varautumaan muuttuvan liiketoimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin. Hankkeen muutoskyvykkyyden kehitystoimenpiteillä pyritään vahvistamaan mikro- ja pk-yritysten kyvykkyyttä vastata muutosten mukana tuomiin haasteisiin.

Rahoittajat

nainen ja mies kantavat isoa muuttolaatikkoa

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Rahoituksen määrä

291 048 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Kemu - Ketterän muutoskyvykkyyden valmennusohjelman tavoitteena on kehittää muutosjohtamiskyvykkyyttä covid19 -pandemiasta kärsineissä sekä muissa muutosjohtamiskyvykkyyttä lisää tarvitsevissa yrityksissä. Hankkeessa kehitetään osallistuvien mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilökunnan muutoskyvykkyyttä toteuttamalla muutoskyvykkyyden valmennusohjelma. Valmennusohjelmassa yritykset oppivat arvioimaan paremmin nykytilaansa sekä tunnistamaan ja varautumaan muuttuvan liiketoimintaympäristön aiheuttamiin haasteisiin.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään työpakettiin (TP), joista TP4 on koko hankkeen läpileikkaava työpaketti:

  • TP1 Nykytila-analyysi: Yritysten liiketoiminnan nykytilan ja tulevaisuuden mahdollisuuksien arviointi digi-, kasvu- ja myynnillisen kyvykkyyden sekä työhyvinvoinnin itsearviointityökalujen avulla.
  • TP2 Mikrokurssit: Yritysten muutostarpeita vastaavia, etänä toteutettavia mikrokursseja pääsääntöisesti päätoteuttajan (MicroENTRE:n ja Työhyvinvointi ja tuottavuus -tutkimusryhmän), etäosallistuminen.
  • TP3 Osallistava muutos: Työpakettiin sisältyy vertaiskehittämistyöpajoja yrittäjille sekä yrityskohtaisia henkilöstöä osallistavia työpajoja.
  • TP4 Muutosjohtamisen suunnitelma: Yrityskohtaiset muutosjohtamisen suunnitelmat, joita päivitetään läpi hankkeen.

Valmennusohjelman järjestämisestä kerätyt opit kehittävät yrityspalveluorganisaatioiden kykyä tukea pienyrityksiä muutoskyvykkyyden johtamisessa myös jatkossa.

Osatoteuttajat:

  • NIHAK ry Nivala-Haapajärven Seutu,
  • Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy ja
  • Kalajoen kaupunki