LAKU - Laaksoista kukkuloille: näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella

Laaksoista kukkuloille: näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella ( LAKU) kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan matkailualan mikro- ja pk-yritysten kilpailukyvyn kohentamiseen, toiminnan uudistamiseen ja tuotteiden kehittämiseen kuluttajien mm. COVID-19-pandemian synnyttämien uusien tarpeiden sekä Visit Finlandin kestävän kehityksen ja kansainvälisyyskriteerien mukaisiksi.

Rahoittajat

Laku

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot

Rahoituksen määrä

374 928 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Laaksoista kukkuloille: näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella ( LAKU) kohdistuu Pohjois-Pohjanmaan matkailualan mikro- ja pk-yritysten kilpailukyvyn kohentamiseen, toiminnan uudistamiseen ja tuotteiden kehittämiseen kuluttajien mm. COVID-19-pandemian synnyttämien uusien tarpeiden sekä Visit Finlandin kestävän kehityksen ja kansainvälisyyskriteerien mukaisiksi.

Kansainvälistymisen lisäksi toinen iso teema on matkailun toimialan digitalisoitumisen ja toimijoiden digikyvykkyyden kasvattamisen tarve. Koronakriisi iski erityisen vahvasti matkailualalle, jonka tukeminen uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen ja uudistamiseen tukee alan elpymistä. Tavoitteena on yritysten tuottamien matkailupalveluiden houkuttelevuuden, näkyvyyden, saavutettavuuden ja ostettavuuden parantaminen. Hankkeen toimenpiteinä matkailutoimijoille suunnatut työpajat toteutetaan etupäässä toiminnallisina webinaareina, joissa hyödynnetään virtuaalisia fasilitointimenetelmiä ja vertaisarviointia ja -kehittämistä.

Hanke edistää lyhyellä aikavälillä etenkin lähimatkailua Pohjois-Pohjanmaan alueella, erityisesti Raahen ja Nivala-Haapajärven seutukunnissa, sekä ainutlaatuisten, kiinnostavien ja helposti niin fyysisestä kuin digitaalisesti löydettävien, saavutettavien ja ostettavien kansainväliset kriteerit täyttävien matkailupakettien tuotteistamista. Yhtenä keskeisenä näkökulmana on voimakkaiden matkailukeskuksien ulkopuolisien alueiden mikro- ja pk-yritysten matkailuelementtien omaperäisyyden vahvistamisessa, vetovoimaisuuden sekä elämyksellisyyden tuotteistamisessa, noudattaen kestävän kehityksen periaatteita. Hankkeen myötä alueen matkailutoimijoiden palvelut ja tuotteet vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeita, ja ne ovat helpommin asiakkaille näkyvillä, löydettävissä, saavutettavissa ja ostettavissa.

Laaksoista kukkuloille: näkyvyyttä maaseutumatkailuun digitalisaatiolla ja tuotteistamisella ( LAKU) -hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen rahoittajia ovat EAKR ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja muut toteuttajat Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Kattilakosken Osuuskunta ja Raahen seutu.

Yhteyshenkilöt:

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti: Ulla Lehtinen, projektipäällikkö (ulla.lehtinen@oulu.fi)
NIHAK: Alina Pihlajaniemi (alina.pihlajaniemi@nihak.fi)
Raahen seudun kehitys: Mika Niskanen (mika.niskanen@raahe.fi)
Kattilakosken kulttuuriosuuskunta: Virpi Ruotsalainen (kattilakoski.osuuskunta@gmail.com)