MERVA – Mereltä vaaroille: pienten matkailutoimijoiden vastuullisen verkostoitumisen edistäminen

MERVA- hanke lisää pienten syrjäisten harvaan asuttujen alueiden matkailuyritysten yhteistyötä ja verkostoitumista sekä edistää vastuullisten toimintatapojen ja parhaiden käytäntöjen oppimista. Hanke perustuu matkailualan hankkeiden (TourSME, LAKU) ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueen matkailutoimijoilta saatujhin kokemuksiin kehittämällä syntyneitä yritys- ja toimijaverkostoja.
nainen katsoo kaukaisuuteen Saana-tunturilla

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

MERVA -hanke lisää pienten syrjäisten harvaan asuttujen alueiden matkailuyritysten yhteistyötä ja verkostoitumista sekä edistää vastuullisten toimintatapojen ja parhaiden käytäntöjen oppimista. Hankkeessa lisätään matkailuyritysten ja alan toimijoiden alueellista yhteistyötä, mikä luo perustan verkottumiseen, toisilta parhaiden käytäntöjen oppimiseen, ja yhteisten vastuullisuutta edistävien toimintatapojen omaksumiseen. Hanke toteutetaan Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Hanke kohdistuu maatieteellisesti Perämereltä Itä-Suomen vaara-alueille ja maaseudun pieniin matkailuyrityksiin, jotka sijaitsevat ensisijaisesti harvaan asutuilla alueilla. Kohdeyritykset sijaitsevat matkailukeskittymien ulkopuolella, mutta ovat luontomatkailun kannalta potentiaalisia tulevaisuuden matkailukohteita.

Hankkeen tavoitteena on edistää harvaan asutun maaseudun pienten matkailuyritysten kilpailukykyä lisäämällä:

  1. matkailutoimijoiden yhteistyötä, mikä mahdollistaa vastuullisten palvelukokonaisuuksien tarjonnan
  2. tietämystä vastuullisuuden osa-alueista käytännön matkailupalveluissa ja vastuullisuusviestinnän osaamista
  3. tietoa parhaista käytännöistä.

Hankkeessa käynnistetään matkailutoimijoiden "kiltatoiminta", joissa jaetaan asiantuntijatietoa, kohtautetaan yrittäjiä ja muita toimijoita sekä jaetaan kokemuksia ja parhaita käytäntöjä. Tarjotaan kohderyhmille konkreettista tietoa vastuullisuuden merkityksestä ja arvioimisesta asiantuntijoiden, yritysesimerkkien ja työpajojen avulla. Lisäksi hanke järjestää vierailuja ja tutustumismatkoja, jotka edistävät kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä erityisesti Pohjois-Ruotsin kanssa. Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä tietämystä eri alueilla olevista matkailualan yrityksistä ja niiden tarjoamista palvelukonsepteista. Hankkeessa kerätyt kokemukset ja parhaat käytännöt julkaistaan kaikkien saataville.

Hankkeen kohderyhmänä ovat 1) harvaan asutun maaseudun mikro eli alle 10 hengen matkailuyritykset 2) matkailualan muut toimijat, kuten matkailuyhdistykset, hanketoimijat ja tutkijat 3) alueelliset yrityskehitysorganisaatiot 4) matkailualan opiskelijat.

Rahoittaja: Maa- ja metsätalousministeriö / Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus