MOPPI-Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla

MOPPI-hankkeessa selvitetään monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyön lisäämisen nykyisiä ja uusia mahdollisuuksia, tunnistetaan havaittuja haasteita Pohjois-Pohjanmaan kuntien, (mikro)yritysten ja eri asukaskohderyhmien näkökulmasta sekä kootaan yhteen keinovalikkoa alueen toimijoiden käyttöön.

Rahoittajat

MOPPI

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Projektin rahoittaja

Ely

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI)

MOPPI-hankkeessa selvitetään monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyön lisäämisen nykyisiä ja uusia mahdollisuuksia, tunnistetaan havaittuja haasteita Pohjois-Pohjanmaan kuntien, (mikro)yritysten ja eri asukaskohderyhmien näkökulmasta sekä kootaan yhteen keinovalikkoa alueen toimijoiden käyttöön.

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja vahvistaa Pohjois-Pohjanmaan kuntien, asukkaiden ja yritysten osaamista, muutoskyvykkyyttä ja muutoksen tuomien uusien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankkeessa:

  1. valmistellaan, toteutetaan ja raportoidaan kunnille suunnattu kysely ja täydentäviä haastatteluja
  2. valmistellaan, toteutetaan ja raportoidaan yrityksille suunnattuja haastatteluja sekä kysely
  3. valmistellaan, toteutetaan ja raportoidaan eri asukasryhmien edustajille suunnatut haastattelut
  4. suunnitellaan ja toteutetaan kohderyhmille suunnattu verkkoseminaari ja tuotetaan verkkomateriaalia,
    jossa esitellään tiedonkeruuvaiheen tulosraportit ja jonka työpajaosuudessa työstetään ja
    tunnistetaan tulosten perusteella tarvittavia jatkotoimia, sekä
  5. viestitään hankkeen eri vaiheissa sen etenemisestä ja tuloksista

Selvityskohteena oleva ilmiökokonaisuus mahdollistaa yleistyessään siirtymisen kohti resurssitehokasta taloutta, auttaa luomaan työllisyyttä, uudenlaisia kestävän kulutuksen ja tuotannon toimintamalleja, tukee paikallisten voimavarojen hyödyntämistä sekä maaseudun kulttuuriperinnön ja rakennuskannan kestävää käyttöä. Hanke luo tietopohjaa, nostaa esiin keinoja ja jatkotoimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ydin- ja harvaan asutun maaseudun säilymistä ja kehittymistä houkuttelevana, vetovoimaisena ja monipuolisena asuin- ja työympäristönä sekä edistää maaseudun kytkeytymistä digitaaliseen muutokseen.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE vastaa hankkeessa Pohjois-Pohjanmaalla toimivien mikro- ja pienyritysten monipaikkaisuutta, etätyötä, digitalisaatiota ja kansainvälisen liiketoiminnan mahdollisuuksia selvittävästä verkkokyselystä (toteutus syksyllä 2021) ja sitä syventävistä haastatteluista.

Projektin koordinaattori:

Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikkö / yhdyskuntasuunnittelu ja

Kerttu Saalasti Instituutti / Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE