NEXUS4EU - Nexus-lähestymistapaa hyödyntävä malli tulevaisuuden energiajärjestelmiin yhdistämään vaikutukset energiaan, veteen

NEXUS4EU

Hankkeen tavoitteena on integroida ilmastonmuutos, maankäyttö, vesijalanjälki ja raaka-aineiden kulutus tulevaisuuden energiajärjestelmiä koskevaan päätöksentekoon.

Rahoittajat

nexus4eu

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Suomen Akatemia - Tutkijatohtori

Projektin rahoittaja

Suomen Akatemia

Rahoituksen määrä

247 210 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

Projektin kuvaus

Hankkeen tavoitteena on integroida ilmastonmuutos, maankäyttö, vesijalanjälki ja raaka-aineiden kulutus tulevaisuuden energiajärjestelmiä koskevaan päätöksentekoon. Perinteisesti, taloudelliset tekijät määrittävät siirtymistä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, mutta nykyisessä tilanteessa tarvitaan paradigman muutosta, jossa korostetaan kriittisiä ympäristövaikutuksia ja niiden vuorovaikutusta energiamurrosta ajavana voimana. Tämän muutoksen saavuttamiseksi käytetään ”Prospective Energy System” POLES-mallia, jota projektissa mukautetaan sisällyttämään edellä mainitut ympäristöindikaattorit. Parannetun POLES-mallin avulla arvioidaan Euroopan energiajärjestelmän tilaa vuonna 2050, ja tehdään strategisia ehdotuksia, joiden tavoitteena on minimoida ympäristövaikutuksia. Toisistaan riippuvaisten ympäristövaikutusten integrointi energiastrategioihin - ns. Nexus-lähestymistapa - on merkittävä askel kohti puhtaampaa yhteiskuntaa ja tulee johtamaan merkittäviin tieteellisiin läpimurtoihin. Saavutetut tulokset auttavat ymmärtämään ja vähentämään tehtyjen strategisten päätösten ympäristöseuraamuksia.

Julkaisut

  • Hietaharju, Petri; Pulkkinen, Jari; Ruusunen, Mika; Louis, Jean-Nicolas (2021) A stochastic dynamic building stock model for determining long-term district heating demand under future climate change. - Applied energy 295, 116962 . [Original] [Self-archived]
  • Pulkkinen, Jari; Louis, Jean-Nicolas (2021) Near- and medium-term hourly morphed mean and extreme future temperature datasets for Jyväskylä, Finland, for building thermal energy demand simulations. - Data in brief 37, 107209 [Original] [Self-archived]

Tietojoukko

  • Dataset of future district heating energy demand in a Finnish municipality - Zenodo