OVI - Omistajanvaihdos ilolla

Yrityskauppakulttuurin kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalle -hankkeen (OVI-Omistajanvaihdos ilolla) tavoitteena on parantaa alueen omistajanvaihdostietämystä potentiaalisille ostajille sekä vahvistaa omistajanvaihdospalveluita ja omistajanvaihdosekosysteemiä.

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Muu kotimainen

Projektin koordinaattori

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Tausta:

Hankkeen taustalla on tarve lisätä yritysten omistajanvaihdoksia. Pk-Yritysbarometri 2019 mukaan Pohjois-Pohjanmaan yrittäjistä kolmannes aikoo luopua yrityksestään seuraavan viiden vuoden aikana, kun samaan aikaan yrityksen ostoa suunnittelee vain 14%. Yrittäjän uraa suunnittelevat eivät siis ole tietoisia mahdollisuudesta ostaa olemassa oleva yritys eikä yritysten ostamisesta viestitä tarpeeksi. Tällä hetkellä haasteeksi koetaan se, että myyntiä suunnittelevat yrittäjät aloittavat ostajan etsimisen liian myöhään tai eivät edes harkitse yrityksen myymistä. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa potentiaalisten ostajien tietämystä yrittäjyyttä ja yrityksen ostamista kohtaan sekä saada yritykset omistajanvaihdosprosessiin nykyistä aikaisemmin.

Projektin koordinaattori: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry,
osatoteuttajana Kerttu Saalasti Instituutti / Mikroyrittäjyyskuskus MicroENTRE®

Tavoite:

Hankkeen tavoitteena on 1) lisätä omistajanvaihdoksia Pohjois-Pohjanmaan alueelle, 2) lisätä tietoutta yrityksen ostamisesta, 3) tuoda alueelle yrityskauppakulttuuria, 4) rahoituskanavien monipuolisuudesta tiedottaminen ja 5) henkisen valmistautumisen esilletuonti.

Toteutus:

Hankkeen toimenpiteet kuvataan työpakettimallin mukaisesti. Työpaketit jakautuvat neljään osa-alueeseen, jotka ovat

1) Yrityskauppakulttuurin luonti,
2) Tapahtumat ja tilaisuudet,
3) Sovellus, joka tukee omistajanvaihdoksia ja
4) Koota omistajanvaihdosverkosto, jonka kohderyhmänä ovat yrityksen ostamista suunnittelevat tai vasta yrityksen ostaneet yrittäjät.

Jokaiseen työpakettiin kuuluu työpajoja, viestintää ja selvitystyötä, joiden tavoitteena on luoda yrityskauppakulttuuria Pohjois-Pohjanmaalle.