Pathways to Business

Pathways to Business -hankkeen päätavoitteena on kehittää uusi toimintamalli vastamaan korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden ja korkeakouluissa valmistumisvaiheessa olevien varhaisten yrittäjyys- ja työelämävalmiuksien kehittämis- ja tukitarpeeseen. Hanke toteutetaan kokonaisuudessaan suomen kielellä. Tästä syystä suomen kieliset projektisivut ovat laajemmat kuin englannin kieliset.

Rahoittajat

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

Projektin rahoittaja

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Business Oulu

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Projektin vetäjä

  • Project manager
    Malla Örn

Muut henkilöt

Projektin kuvaus

Pathways to Business -hankkeen päätavoitteena on kehittää uusi toimintamalli vastamaan korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden ja korkeakouluissa valmistumisvaiheessa olevien varhaisten yrittäjyysvalmiuksien ja työelämävalmiuksien kehittämis- ja tukitarpeeseen. Kehittämistyötä hankkeessa tehdään laajasti yhteistyössä korkeakoulujen, työvoimapalveluiden, mikroyrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa.
Hankkeessa kehitetään kokeilujen kautta sitä, miten Oulun yliopisto, Oulun ammattikorkeakoulu, BusinessOulun BusinessAsema, alueen mikroyrittäjät, yrittäjäjärjestöt ja muut sidosryhmät voisivat olla mielekkäällä tavalla tukemassa jo valmistuneiden ja työelämään siirtymässä olevien opiskelijoiden sujuvaa siirtymävaihetta yrittäjyyteen ja työelämään. Hankkeen aikana kehitetään siis uudenlaisia yhteistyömuotoja ja -tapoja yrittäjyyden varhaisimman vaiheen tukemiseksi. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöisiä varhaisen vaiheen yrittäjyyden tukimuotoja koulutuksellisin keinoin sekä lisätä kohderyhmälle tarjottavaa räätälöityä lähipalvelua yrittäjyyteen liittyen.

Hankkeen keskeisinä toimenpiteet:

  1. Rakentaa ja pilotoida uudentyyppisiä sekä pitkä- että lyhytkestoisia valmennuksia yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseksi keskeisille kohderyhmille huomioiden 1.3.2021 alkava työllisyyden kuntakokeilu.
  2. Luoda uusi toimintamalli yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen hankkeessa saatujen kokemusten sekä tutkimusnäytön perusteella.
  3. Kehittää uusia varhaisen vaiheen yrittäjyyden yhteistyömuotoja ja palveluiden tuottamisen tapoja korkeakoulujen, Oulun kaupungin työvoimapalveluiden, mikroyrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja sidosryhmien yhteistyönä.
  4. Vahvistaa ja luoda rakenteita varhaisen vaiheen yrittäjyyden toimijoiden väliseen yhteistyöhön.

Ajankohtaista

Projektin toimenpiteet

Urahorisontti-uravalmennukset alkavat syksyllä 2021. Uravalmennus on suunnattu sekä korkeakouluopiskelijoille että korkeakoulutetuille työttömille työnhakijoille Oulun seudulla (ensisijaisesti alle 30-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat), jotka haluavat vahvistaa uravalmiuksiaan ja varhaisia yrittäjyystaitojaan. Valmennus tapahtuu lähitoteutuksena (mahdollisten koronarajoitusten puitteissa) pienryhmissä ja sisältää myös yksilövalmennusta (Kipinä-moduuli).

Valmennuksen sisällön kuvaus

Valmennus koostuu kolmesta eri moduulista Kipinä-, Roihu- ja Avanto-moduulista. Osallistuja voi osallistua joko kaikkiin moduuleihin tai vain yksittäisiin moduuleihin.

Projektin koulutukset

Kipinä, Roihu ja Avanto –valmennukset ovat päättyneet lukuvuodelta 2021/2022. Kiitos kaikille osallistuneille!

Syksyn 2022 Kipinä ja Roihu -valmennukset ovat päättyneet. Kiitos kaikille osallistujille!

Kevään 2023 Kipinä ja Roihu -valmennukset alkavat helmi-maaliskussa.

Kipinä-valmennukseen ilmoittautuminen 16.1.-17.2.2023. Valmennus alkaa 21.2.2023.

Roihu-valmennukseen ilmoittautuminen 13.2.-13.3.2023. Valmennus alkaa 15.3.2023.

Molempiin valmennuksiin voit ilmoittautua täällä:

https://www.oulu.fi/fi/joy/koulutushaku/urahorisontti-valmennukset

Sivulta löydät myös tarkemman infon valmennuksista.

Lisätiedot: Malla Örn, etunimi.sukunimi@oulu.fi tai Maria Lehtimäki, etunimi.sukunimi@oulu.fi.

Projektin tulokset

Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy uudenlainen toimintamalli korkeakoulutettujen työttömien työnhakijoiden ja korkeakoulusta valmistumien varhaisen vaiheen yrittäjyysvalmiuksien tukemiseen.

Toisena keskeisenä tuloksena on uudet koulutukselliset mallit yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen. Hankkeen tulokset auttavat kehittämään
korkeakoulujen ja työllisyyspalveluiden rajapinnalle sijoittuvia uudenlaisia palveluita. Hanke lisää kumppaniverkoston yhteistyötä ja mahdollistaa uusien ideoiden tuottamisen yrittäjyystaitojen kehittämiseen korkeakoulusektorin ja työllisyyspalveluiden toimijoiden yhteistyönä.

Yhtenä tuloksena on myös keskeisten kohderyhmien yrittäjyysvalmiuksien ja -taitojen kasvaminen, jonka seurauksena syntyy uusia yritysideoita sekä -aihioita. Hanke edistää erityisesti työelämään siirtymävaihetta ja toimijuuden vahvistumista.