REVANSSI-TOLERANSSI

Revanssi-Toleranssi -hankkeet muodostavat yhdessä toisiaan tukevan hankeparin, joissa molemmissa kehittämistavoitteena on vahvistaa yritysten ja yrittäjien valmiuksia ennakoida muutoksia ja uudistaa liiketoimintaa.

Rahoittajat

Revanssi-Toleranssi

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Projektin rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot – EAKR
Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Projektin koordinaattori

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Toleranssi ja Revanssi -hankkeet muodostavat yhdessä toisiaan tukevan hankeparin, joissa molemmissa kehittämistavoitteena on vahvistaa yritysten ja yrittäjien valmiuksia ennakoida muutoksia ja uudistaa liiketoimintaa. Äkilliset muutostilanteet ja sen taloudelliset ja ihmisiin kohdistuneet vaikutukset pakottavat yrityksiä tekemään nopeita muutoksia ja kehitystoimenpiteitä. Mikro- ja yksinyrittäjien valmiuteen ennakoida ja reagoida äkillisiin muutostilanteisiin vaikuttaa yrittäjän osaaminen sekä ennakointityön suunnitelmallisuus ja jatkuvuus. Myös kehittämisyhtiöihin kohdistuu reagointi- ja uudistumispainetta. Nopeat ja ennakoimattomat tilanteet heijastuvat yrityskehitysorganisaatioihin siten, että palveluiden tuottamisen nopeustarve on monikertaistunut samoin kuin asiakkaiden määrä on lisääntynyt. Tämä on aiheuttanut isoja muutoksia palveluprosesseihin, asiakashallintaan, toimintatapoihin, johtamiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin ja on sitä kautta tarpeeseen kehittää ja uudistaa toimintaa monella tasolla.

Revanssi-hankkeen ydintavoite on kehittää edellytyksiä, jotta yritykset pystyvät kasvattamaan TKI-panostuksiaan. Keski-Suomen maakuntastrategian mukaisesti. TKI-panostusten ja -osaamisen lisääminen kasvattaa ja uudistaa monin tavoin yritysten liiketoimintaa. Päätavoitteet ovat:

  • Yritysten TKI-osaamisen ja yhteiskehittämisen lisääminen
  • Yritysten TKI-palveluiden saatavuuden ja osuvuuden parantaminen

Toleranssi- hankkeen tarkoituksena on lisätä yritysten muutoskyvykkyyttä eli kykyä vastata muutoksiin henkilöstön hyvinvointia vahvistamalla. Hankkeen toimintamallina on jo kehitettyjen, olemassa olevien resilienssitutkimusten, - kehittämismallien ja - työkalujen hyödyntäminen nopean ja vaikuttavan hyödyn saamiseksi yrityksissä. Päätavoitteet ovat:

  • Yritysten ja yksinyrittäjien muutoskyvykkyyden kehittäminen
  • Yrityskehittäjien osaamisen lisääminen yritysten muutoskyvykkyyden tukemisessa
  • Vertaisoppimisen kehittäminen muutoskyvykkyyden teemoissa

Hankkeen myötä yritykset saavat käyttöönsä konkreettisia työkaluja muutostilanteiden kohtaamiseksi jatkossa. Yritykset tunnistavat oman osaamisensa ja osaamistarpeensa tavoitteiden saavuttamiseksi. Yrityslähtöinen kehittämisprosessi juurruttaa uudet toimintatavat osaksi yrityksen jatkuvaa kehittämistyötä ja kulttuuria.

Hankkeen kokonaisbudjetit ovat: Revanssi 330 694 € Toleranssi 655 756 €.