Smart early export ecosystem development for SMEs

SEED

Kyky ponnistaa vientiin on NPA-aluilla sijaitsevien PK-yritysten markkinoiden kannalta kriittisen tärkeää. SEED-hankkeen tavoitteena on rakentaa pohjan varhaisen kasvuvaiheen viennin tutkimusperusteiselle kehittämiselle, parhaiden käytänteiden jakamiselle sekä PK-yritysten viennin kestävälle kasvulle pohjoisilla ja periferisillä alueilla.

Rahoittajat

Arctic icebreaking

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - INTERREG

Projektin rahoittaja

Interreg NPA

Rahoituksen määrä

91 993 EUR

Projektin koordinaattori

Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Pohjoisten ja perifeeristen (NPA) alueiden PK-yritysten kasvussa ja viennissä on merkittäviä alueellisia eroja. PK-yrityksillä on suurin kasvu- ja innovaatiopotentiaali, ja ne ovat ratkaisevan tärkeitä maaseutumaisten alueiden taloudelle ja etenkin alueiden koheesiota tukevalle kasvulle. Kyky ponnistaa vientiin on NPA-aluilla sijaitsevien PK-yritysten markkinoiden kannalta kriittisen tärkeää. Erityisesti varhaisen kasvuvaiheen yritysten viennissä on suuria alueellisia eroja. Kuitenkin osa syrjäisistä aluista kykenee toimimaan poikkeuksellisen hyvin kasvualustana varhaisen kasvuvaiheen vientiyrityksille. Tätä ilmiötä ja sen taustatekijöitä  ei ole kuitenkaan tunnistettu riittävällä tavalla tutkimuksessa, politiikkatoimissa eikä alueellisissa strategioissa.

SEED-hankkeen tavoitteena on rakentaa pohjan varhaisen kasvuvaiheen viennin tutkimusperusteiselle kehittämiselle, parhaiden käytänteiden jakamiselle sekä PK-yritysten viennin kestävälle kasvulle NPA-alueiden puitteissa. Hanke luo pohjan NPA-alueen kattavalle päähankkeelle, joka yhdistää ja analysoi PK-yritysten alueellisia kasvutietoja aluetaloudelliseen tietoon ja tunnistaa alueellisten kasvuprosessien tekijöitä ja mekanismeja. SEED-projekti luo yhteisen polun analysoida, yhteisoppia ja jakaa tietoa NPA-alueiden kesken varhaisen viennin tekijöistä ja käytännöistä kolmen teeman puitteissa.

  1. Datakartoitus ja alustava tilastollinen analyysi PK-yritysten viennin ja päähankkeen kohdealueiden kartoittamiseksi.
  2. Alueiden välisen yhteisoppivan verkoston rakentaminen tavoitteena kyky tunnistaa, arvioida ja välittää parhaita käytäntöjä ja politiikkatoimia varhaisen kasvuvaiheen PK-yritysten viennin edistämiseksi.
  3. Hanke luo pohjan NPA-alueen tiekartalle PK-yritysten älykkään viennin ekosysteemin kehittämiseksi hankekumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Hankkeen keskeisimmät sidosryhmät ovat julkiset yrityspalvelut, aluekehitysorganisaatiot ja vastuuministeriöt NPA-alueella.

Munster Technological University

Ulkoinen linkki
V-LINC research group of Munster Technological University (MTU) has expertise in economic geography and using such research to inform policy makers will be particularly relevant for our role in leading the writing of the policy plan.

Luleå University of Technology

Ulkoinen linkki
The Entrepreneurship and Innovation group at Luleå University of Technology (LTU) has expertise in innovation management, business models, regional economic development, new venture creation, and organization capabilities.