UMBR-ELLA (Universal Model Boosting Resilience – Entrepreneurial Learning Abroad)

UMBR-ELLA -hankkeessa toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisen valmiuksia tukeva valmennus, jolla lisätään yritysten kansainvälistymisvalmiuksia. Valmennus toteutetaan yhdistämällä valmennustyöpajoja, alakohtaisia messumatkoja ja verkostoitumista kv-markkinointi- ja sidosryhmätapahtumissa.

Rahoittajat

Umbr-ELLA

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Useita rahoittajia

Rahoituksen määrä

252 000 EUR

Projektin koordinaattori

Centria Ammattikorkeakoulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

UMBR-ELLA -hankkeessa toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla toimivien mikro- ja pk-yritysten kansainvälistymisen valmiuksia tukeva valmennus, jolla lisätään yritysten kansainvälistymisvalmiuksia. Valmennus toteutetaan yhdistämällä valmennustyöpajoja, alakohtaisia messumatkoja ja verkostoitumista kv-markkinointi- ja sidosryhmätapahtumissa. Hankkeen tuloksena syntyy yrittäjien kansainvälistymistymistaitojen oppimisen ELLA-malli. Hankkeella tuetaan yritysten kansainvälistymiseen liittyviä laajoja taitoja kuten yrittäjyysosaaminen, vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot ja luovuus sekä asiantuntijataitoja kuten markkinointia.

Hankkeen tavoitteena on nostaa vähintään 30 mikro- ja pk-yrittäjän osaamistasoa Pohjois-Pohjanmaalla. Toimenpiteitä on suunniteltu erityisesti kolmelle, vahvalle sektorille, joilla on suuri potentiaali ulkomarkkinoilla eli design, matkailu ja luonnontuotteet mutta myös muiden alojen yrityksiä otetaan mukaan valmennukseen. Hanke on onnistunut, kun ELLA-malli tuo vauhtia vähintään kymmenelle uudelle tuotteelle ja/tai palvelulle koti- tai kansainvälisillä markkinoilla.

Erityinen kohdemarkkina hankkeella on Puola sekä muut Keski-Euroopan maat (esim. Saksa).