VAU!HAUTOMO

VAU!HAUTOMO -hankkeessa perustetaan Nivala-Haapajärven seudun yrittäjille ja yrittäjyyttä harkitseville henkilöille yrityskiihdyttämö: VAU!HAUTOMO. Hanke kokoaa alueen innovaatiot ja yritykset yhteiseen yrityskiihdyttämöön fyysisesti ja digitaalisesti. Yrityskiihdyttämöjen keskeinen toimintaperiaate on yritysten valmentaminen kasvupolulla sekä orastavien ideoiden saattaminen kaupalliseen muotoon.

Rahoittajat

VAU!HAUTOMO

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoituksen määrä

387 928 EUR

Projektin koordinaattori

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

VAU!HAUTOMO -hankkeessa perustetaan Nivala-Haapajärven seudun yrittäjille ja yrittäjyyttä harkitseville henkilöille yrityskiihdyttämö: VAU!HAUTOMO. Hanke kokoaa alueen innovaatiot ja yritykset yhteiseen yrityskiihdyttämöön fyysisesti ja digitaalisesti. Yrityskiihdyttämöjen keskeinen toimintaperiaate on yritysten valmentaminen kasvupolulla sekä orastavien ideoiden saattaminen kaupalliseen muotoon. Uutena toimintatapana yrityskiihdyttämön toiminnassa hyödynnetään digitaalisia työkaluja sparrauksissa, työpajoissa, kisaosallistumisissa sekä yrityksien verkostoitumisessa.
Tämä lisää yritysten kykyjä ja taitoja operoida verkkoympäristössä.

VAU!HAUTOMO hankkeessa sparrataan Nivala-Haapajärven seudun yritysten innovaatioita alusta asti ”kuin osallistuisimme kisaan” ja siten kiihdyttämö auttaa yritystä kehittämään tuotetta tai palvelua sekä yritystä kokonaisuutena. Kilpailuihin osallistuminen sytyttää yrityksille korostetun positiivisen paineen arvioida ja kehittää omaa tuotetta, palvelukonseptia, taloutta, esiintymistä sekä arvioida omaa positiota muihin kilpailijoihin.

Hankkeessa pilotoidaan digitaalinen valikoima sisältöjä, joiden avulla Nivala-Haapajärven seudun yritykset valmentautuvat yritysideoidensa kehittämiseen, yritystoiminnan aloittamiseen sekä yrityskilpailuihin. Materiaalit jäävät osaksi VAU!HAUTOMOn tarjontaa hankkeen jälkeen. Omatoiminen valmentautumismahdollisuus tukee yrityksien mahdollisuuksia kehittymiseen korona-aikana.

Hankkeessa tuetaan yrityksien kilpailuihin osallistumista ja yrityksille tärkeiden neuvotteluiden onnistumista. Kilpailuihin osallistuminen on yrityksille vapaaehtoista, mutta kannustamme siihen vahvasti.

VAU!HAUTOMO -hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Yhteistyökumppanit

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Insituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry