ViVa - Vihreä Vastuullisuus mikroyrityksissä

Vihreä Vastuullisuus mikroyrityksissä -hankkeessa toteutetaan mikroyritysten yritysvastuullisuusosaamisen valmennus, jolla parannetaan yrittäjien kykyä vastata tulevaisuudessa toimintaympäristön muutoksiin sekä asiakkaiden vaatimuksiin.

Rahoittajat

puiden latvoja

Projektin tiedot

Projektin kesto

-

Rahoittaja

Euroopan rakenne- ja investointirahastot - ESR

Projektin koordinaattori

University of Oulu

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö

Projektin kuvaus

Vihreä Vastuullisuus mikroyrityksissä -hankkeessa toteutetaan mikroyritysten yritysvastuullisuusosaamisen valmennus, jolla parannetaan yrittäjien kykyä vastata tulevaisuudessa toimintaympäristön muutoksiin sekä asiakkaiden vaatimuksiin. Yritysten vastuullisuus on nouseva megatrendi ja asiakkaiden muuttuvien odotusten ja vaatimusten myötä, vastuullisuudesta on tullut kasvavassa määrin kilpailutekijä. Suuret yritykset tekevät jo suunnitelmallista vastuullisuustyötä, mutta pienissä yrityksissä vastuullisuutta ei vielä kehitetä suunnitelmallisesti eikä sitä osata riittävästi tuoda esiin yrityksen brändin vahvistamisessa ja asiakasviestinnässä.

ViVa vastaa tarpeeseen arvioida ja kehittää mikroyritysten vastuullisuuden nykytilaa. Hankkeen tavoitteena on saada vastuullisuus myös osaksi mikroyritysten suunnitelmallista kehittämistä ja markkinointia. Hanke tarjoaa nopeaa ja käytännönläheistä valmennusta mikroyritysten vastuullisuusosaamisen lisäämiseksi ja sen hyödyntämiseksi yrityksen toiminnassa.

Hankkeen päätoteuttaja on Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja osatoteuttajat Centria-ammattikorkeakoulu, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry ja Kalajoen kaupunki.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen muut rahoittajat ovat Raahen seudun kehitys​​, Haapaveden-Siikalatvan seutukunta​​ ja Kerttu Saalasti Säätiö​​. 

Projektin koulutukset

Valmennus sisältää

  • Yrityskohtaiset konsultoinnit alussa ja lopussa
  • Verkkovalmennukset eri vastuullisuuden osa-alueista (sosiaalinen, taloudellinen ja ympäristövastuu)
  • Lähivalmennusta vastuullisuuden kehittämissuunnitelman laatimiseen
  • Yritysvierailu vastuulliseen yritykseen
  • Itseopiskelumateriaalia
  • Verkostoitumista. Valmennuksessa hyödynnetään vertaisoppimista ja -kehittämistä, mikä luo hyvät puitteet yritysten verkostoitumiselle.