Suullinen esitys

Ohje suullisen esityksen pitämiseen

Suullinen esitys

XVII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi järjestetään lähikonferenssina.

Suullisen esityksen pituus on 10 minuuttia.

Esityksen toivotaan painottuvan tutkimuksen/hankkeen tulosten esittelyyn.  

  • Jos käytät suullisen esityksen tukena havainnollistavaa esitystä, kiinnitä huomiota esityksessäsi siihen, että teksti erottuu hyvin taustasta (saavutettavuus toteutuu), tekstin määrä on harkittu, ja esitetyt taulukot ja/tai kaaviot ovat lukijaystävälliset eli selkeät ja riittävän isot.    

  • Tallenna mahdollinen havainnollistava esityksesi (PowerPoint tms.) muistitikulle ja nimeä esityksesi sukunimellä. Myös muistitikku on hyvä nimetä. 

  • Tuo esitys luentosaliin 15 minuuttia ennen oman session alkamista. 

 

Suullisen esityksen kulku:   

  • Session käytännön järjestelystä vastaa session puheenjohtaja.  

  • Puheenjohtaja seuraa ajan kulkua esityksesi ajan, jolloin voit rauhassa keskittyä omaan esitykseesi. 

  • Olethan sessiossa hyvissä ajoin, vähintään 15 min ennen ohjelman alkua paikalla. 

  • Session lopussa on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle, jossa voi esittää kysymyksiä session esittäjille. 

  • Jos mielessäsi on omaan puheenvuoroosi liittyen joitakin erityisjärjestelyjä tai kysymyksiä, ota yhteyttä hyvissä ajoin ennen konferenssia Sari Pramila-Savukoskeen (sari.pramila-savukoski@oulu.fi tai Anne Oikariseen (anne.oikarinen@oulu.fi