Erityispedagoginen HOHTO-hanke käynnistyy

Oulun yliopisto on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa HOHTO-hankkeessa. Hankkeen aikana pyritään vahvistamaan opettajankouluttajien erityispedagogista osaamista ja digitaalisia ohjaustaitoja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi.
HOHTO-project banner

Tapahtuman tiedot

Aika

-

Paikka

Zoom, linkki julkaistaan hankkeen sivuilla https://www.hohto-hanke.net/

Lisää tapahtuma kalenteriin

Erityispedagoginen HOHTO-hanke käynnistyy

Oulun yliopisto on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa HOHTO-hankkeessa. Hankkeen aikana pyritään vahvistamaan opettajankouluttajien erityispedagogista osaamista ja digitaalisia ohjaustaitoja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi. Huoli opiskelijoiden hyvinvoinnista on noussut kuluvana lukuvuonna tavallista suuremmin esille koronasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi. Opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisen lisäksi hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajankouluttajien tietoisuutta ja käytänteitä inklusiiviseen kasvatukseen liittyen. Inklusiivinen kasvatus on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määritelty suomalaisen koulutuksen kehittämiskohteeksi.

Hohto- hankeen toimijat tulevat Oulun, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Åbo Akademin erityispedagogiikan yksiköistä. Hankkeen koordinoinnista vastaa Lapin yliopisto. Oulusta hankkeessa mukana ovat erityispedagogiikan professori Marjatta Takala, erityispedagogiikan yliopisto-opettaja Riikka Sirkko sekä musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori Katja Sutela.

Hankkeen aikana järjestetään koulutuksia Suomen yliopistojen opettajankoulutusyksiköissä työskenteleville opettajankouluttajille. Koulutukset jakautuvat kolmeen teemaan, jotka ovat:

  1. Oppimisen moninaisuus ja tuki,
  2. Hyvinvointi, jaksaminen ja moniammatillinen osaaminen sekä
  3. Sosiaalinen yhteisö ja tunteet.

Hankkeen aikana luodaan verkostoja, joissa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja aineenopettajien opettajankouluttajat voivat verkostoitua eri yliopistojen toimijoiden kesken.

Hankkeen aloituswebinaari Opettajankouluttajien erityispedagogisen osaamisen vahvistaminen pidetään 25.5.2021 klo 13-14.45 Zoom-alustalla. Webinaariin ei ole ennakkoilmoittautumista.

Webinaarin ohjelma:

Tervetuloa webinaariin!
Outi Kyrö-Ämmälä, varadekaani, Lapin yliopisto

Oppimisen ja hyvinvoinnin haasteet opettajankoulutuksen kehittämisen ytimessä
Opetusneuvos Marjo Vesalainen, OKM

Lapsen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittäminen – haaste myös opettajankoulutukselle
Opetusneuvos Jussi Pihkala, OKM

Koulun näkökulma opettajankoulutuksen kehittämiseen
Rehtori, KT Birgit Paju, Espoon kaupunki

Opettajaksi opiskelevat inkluusiota eteenpäin viemässä?
Professori Marjatta Takala, Oulun yliopisto

Webinaarin ohjelman sekä linkin webinaariin löydät Hohto-hankkeen internetsivuilta
https://www.hohto-hanke.net/

Hankkeen tapahtumia voit seurata lisäksi myös hankkeen Facebook-sivulta
https://www.facebook.com/hohtohanke

Viimeksi päivitetty: 26.4.2021