Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Oulun yliopistossa

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja estää syrjintä iän, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, alkuperän, kielen, vammaisuuden tai muun näihin verrattavan tekijän perusteella. Yhdenvertaisuus sisältää myös esteettömyyden. Erilaisuus ei saa merkitä eriarvoisuutta vaan tavoitteena on ihmisten erilaisuuden tunnistava ja tunnustava oikeudenmukaisuus.

Tasa-arvotyön perusta on eettisissä ja laillisissa lähtökohdissa, ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen on tunnistettavissa kaikessa ihmisten välisessä käytännöllisessä toiminnassa ja kohtelussa.
Image

Oulun yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan

Yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteena on edistää työntekijöiden ja opiskelijoiden tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua sekä ehkäistä syrjintää ja puuttua epäkohtiin. Yhteisön jäsenten yhdenvertaisuuden sekä sukupuolten välisen tasa-arvon tulee olla keskeisenä periaatteena kaikessa yliopiston toiminnassa.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuuden toteuttaminen on jokaisen asia ja perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön organisointi Oulun yliopistossa:

 • Yliopiston johto edistää ja valvoo tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista. 
 • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta kehittää ja tiedottaa tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioita, lisäksi toimikunnalla on päävastuu yhdenvertaisuuteen liittyvän esteettömyystyön kehittämisessä ja seurannassa. 
 • Tiedekuntien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmät kehittävät toimintatapoja ja -rakenteita sovellettavaksi koko yliopistossa ja tekevät esteettömyystyötä.
 • Ylioppilaskunta ja sen piirissä toimivat opiskelijajärjestöt edistävät opiskelijoiden tietoisuutta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. 
 • Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat huomioidaan mm. työsuojelutoimikunnassa ja opiskelijoiden hyvinvointityöryhmässä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta jakaa myös vuosittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinnon saatujen ehdotusten perusteella.
   

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tavoitteet näkyvät kaikessa yliopiston toiminnassa :

 • Tasa-arvoisessa ja yhdenvertaisessa työympäristössä 
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tutkimuksessa ja tutkijakoulutuksessa 
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus opiskelussa ja opetuksessa

Toimenpiteet ja toimintaohjeet yliopistoyhteisölle 2019–2021

 • Kouluttaudun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa.
 • Osallistun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan järjestämiin tapahtumiin ja viestin kiusaamisen/häirinnän nollatoleranssista.
 • Huolehdin osaltani, että lomakkeet, tiedotteet ja informaatio ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi.
 • Huomioin sukupuolten moninaisuuden yliopistoyhteisön jäsenistössä ja käytän persoonapronominia, jota he toivovat.
 • Vältän ennakkoasenteita kaikissa toimissani kuten rekrytoinneissa ja arvioinneissa.
 • Tiedostan ja tuen sukupuolille epätyypillisiä uravalintoja.

Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja häirintään!
 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
Oulun yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö perustuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2019–2021.
 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta
Toimikunnan puheenjohtaja: Tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi
Sihteeri: Henkilöstöasiantuntija Pauliina Haavisto

Sinua voisi kiinnostaa myös