Terveydenhuoltoa pintaa syvemmältä

Nimi: Hanna Räisänen

Opinnot: 2. vuoden maisteriopiskelija. Pääaine terveyshallintotiede, sivuaineina hallintotieteiden ja johtamisen perusopinnot sekä hyvinvointioikeuden perusopinnot

Koulutus: Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK)

Hannan tarina

Ammattikorkeakoulusta valmistuttuani olen työskennellyt sairaanhoitajana julkisella, yksityisellä että vähän myös kolmannella sektorilla. Työelämässä huomasin, että haluan vaikuttaa hoitotyöhön muutenkin kuin tekemällä oman työni huolella. Erilaiset kokemukset, varsinkin epäkohdat hoitotyössä ja terveydenhuollossa laajemminkin, saivat aikaan innostuksen lisäkouluttautumista kohtaan.  

 

“Koin, että terveyshallintotiede antaa parhaimman väylän päästä vaikuttamaan asioihin.” 

 

Opintojen parhaat puolet

Opinnoissa parasta on se, että pääsee pohtimaan terveydenhuoltoa pintaa syvemmältä. Opinnoissa pääsee tutustumaan erilaisiin ihmisiin ja niihin, joilla on samanlainen halu päästä vaikuttamaan asioihin. Lisäksi saa kehittää itseään ja omaa osaamistaan. 

Johtamisella työhyvinvointia

Sote-ala on jatkuvan kehittämisen kohteena, viimeisimpänä tuleva sote-uudistus. Yksi kehitettävä ja mielestäni tärkeä asia on terveydenhuollon työntekijöiden työhyvinvointi. Sitä voisi parantaa monin keinoin, mutta johtamisen parantaminen on yksi oleellinen seikka. Esimerkiksi ihmisläheinen, kuunteleva ja osallistava johtaminen ovat sote-alalla tärkeitä. Jokainen sote-alan työntekijä kaipaa arvostusta. Myös esimerkiksi palkkaus ja oman ammattitaidon kehittäminen ovat tärkeitä seikkoja työntekijöiden kannalta. Riittävä työvoima olisi tärkeä taata. Muun muassa työhyvinvoinnin parantamisella voidaan tähän vaikuttaa. 

Tulevaisuuden suunnitelmat

Haluaisin tulevaisuudessa päästä sote-alan asiantuntija- tai johtamistehtäviin. Tarkemmin ilmaistuna terveydenhuollon valvonta- ja kehittämistehtävät kiinnostavat. Koen, että minulla on annettavaa enemmänkin, kuin mitä “rivityöntekijänä” pystyn antamaan. Haluan päästä katsomaan asioita vähän laajemmin. 

Kotoisa Oulu ja vastapainoa opinnoille

Oulussa parasta ovat leppoisat ihmiset. Kun Oulun murretta kuulee muualla Suomessa, tulee kotoinen olo. Oulu on ihmisen kokoinen kaupunki. Täältä löytyy riittävät palvelut, mutta meno on tarpeeksi rauhallista pohjoisen ihmiselle.   

Opiskelussa tärkeää on huolehtia omasta palautumisesta ja työskentelyn aikatauluttamisesta. Varsinkin korona-aikana opiskelu on hyvin itsenäistä, joten on tärkeä huolehtia oman työskentelyrytminsä suunnittelusta. Itselleni sopii se, että teen opinnoilleni lukujärjestyksen, ja jätän illalla aikaa palautumiselle. Myös riittävä uni ja liikunta ovat tärkeitä jaksamisessa. Ystäviin kannattaa olla yhteydessä ja tehdä muitakin mukavia asioita. Opiskelun vastapainona harrastan yksinlaulua, lukemista ja lenkkeilyä. 

Vinkkejä opinnoista kiinnostuneille

Jos intohimonasi ovat esimerkiksi sote-alan kehittäminen tai johtaminen on terveyshallintotiede ja terveystieteet hyvä väylä päästä työelämässä eteenpäin. Opinnot sisältävät paljon myös tutkimusmenetelmäopintoja, joten jos tutkimuksen tekeminen kiinnostaa, terveystieteet ovat oikea valinta. Opinnoissa pääsee pohtimaan asioita hyvin monesta eri näkökulmasta ja sivuaineilla voi suunnata osaamistaan haluamaansa suuntaan.