Terveyshallintotieteestä valmiudet tulevaisuuden johtamiseen

Nimi: Josefiina Annanolli

Opinnot: 1. vuoden terveyshallintotieteen maisteriopiskelija, sivuaineena työ- ja organisaatiopsykologia.

Koulutus: Terveydenhoitaja (AMK)

Josefiinan tarina

Olen valmistunut terveydenhoitajaksi v. 2018. Valmistumisen jälkeen työskentelin puoli vuotta terveysasemalla terveydenhoitajana ennen työpaikan vaihtoa yksityiselle sektorille työterveyshoitajaksi. Kerkesin työskennellä työterveyshoitajana 2,5 v ennen opintovapaalle jäämistä, joista viimeinen puoli vuotta tein töitä osa-aikaisesti.  

Polkuni terveyshallintotieteen pariin

Pohdin jo ammattikorkeakouluopintojen aikana haluavani jatkaa myöhemmin eteenpäin sosiaali- ja terveysalan opintoja. Suunnitelmanani oli tuolloin, että työkokemuksen kartuttamisen jälkeen haen lukemaan hoitotiedettä ja suuntaudun opettajaopintoihin. Hakemisen ollessa ajankohtaista selkeästä päämäärästä huolimatta hoitotiede pääaineena ei tuntunutkaan ajatuksena täysin omalta jutulta. Perehdyin tarkemmin yliopistojen tarjontaan ja löysin terveyshallintotieteen. Tutustuin Oulun yliopiston terveyshallintotieteen opintoihin, jolloin minulle tuli vahva tunne siitä, että tämä on juuri sitä, mikä minua kiinnostaa.  

  

Parasta opinnoissa on ollut vahva opiskelukavereiden tuki ja mielenkiintoiset opintojaksot. Vaikka opiskelukaverit asuvat ympäri Suomea, on silti välittynyt tunne siitä, että opiskelukavereiden tuki on helposti saatavilla. On ollut hienoa päästä verkostoitumaan ja opiskelemaan hyvin erilaisista koulutus- ja työtaustoista olevien, mutta samanhenkisten opiskelijakavereiden kanssa. Opinnot ovat itsessään myös olleet hyvin mukaansa tempaavat. Opintojaksoissa painottuvat johtamisen opinnot, joissa tarkastellaan terveysalan johtamista monipuolisesti eri näkökulmista. Erityisesti odotan, että pääsen soveltamaan tätä osaamista käytännössä tulevassa johtamisen harjoittelussa.   

  

"Terveyshallintotieteessä yhdistyvät kiehtovasti terveys- ja hallintosuuntautuneisuus."

Sote-alasta vetovoimainen työmarkkinoille 

Visionani on, että sote-ala nähdään työmarkkinoilla nykyistä vetovoimaisempana työpaikkana. Hyvä johtaminen henkilöstön osallistamisen ja sitouttamisen lisäksi tukee tätä visiota. Inhimillistä ja tehokasta johtamista ei tule mielestäni nähdä toisiaan poissulkevina näkökulmina. Hyvinvoiva henkilöstö on organisaation tärkein voimavara.  

Monipuolinen osaaminen hyötykäyttöön

Tulevaisuudessa haluan hyödyntää sekä aiemmin hankittua työterveyshuollon asiantuntijuutta että nykyisten opintojen myötä hankkimaa johtamisosaamista terveysalan johtotehtävissä esimerkiksi työhyvinvointi- tai henkilöstöjohtajana. Työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopinnot antavat lisäksi hyvät valmiudet organisaation ja henkilöstön kehittämistyötä varten. Lisäksi olen pohtinut suorittavani ylimääräisinä sivuaineopintoina viestinnän perusopinnot. 

Opiskelijaystävällinen Oulu

Olen tutustumassa paremmin Ouluun opiskelijakaupunkina muuttaessani sinne pääkaupunkiseudulta tänä keväänä. Elämisen osalta ainakin vuokrataso Oulussa näyttää olevan edullisempi Etelä-Suomeen verrattuna. Mikäli kaipaa edullista vuokra-asuntoa Oulusta kannattaa tsekata opiskelija-asuntosäätiön tarjoamat vaihtoehdot (psoas.fi). Lisäksi odotan muutolta, että pääsen nauttimaan Oulun kauniista pyöräilyreiteistä, joita on paljon!  

Liikunnasta vastapainoa opiskelulle

Vastapainona opinnoille ja jatkuvalle istumiselle nautin liikunnasta. Crossfitin parissa keskittyminen on tekemisessä, jolloin opiskeluasiat unohtuvat nopeasti. Kannattaa hankkia Sporttipassi, jolla saat Oulun yliopiston opiskelijana alennusta monilta eri yhteistyökumppaneilta sekä pääset tutustumaan korkeakoululiikunnan tarjontaan. Koska vaikuttaminen on myös lähellä sydäntäni, olen mukana hallopedinä eli hallinnon opiskelijaedustajana opiskelijoiden hyvinvointiryhmässä sekä varajäsenenä lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallituksessa. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan lisäksi Terveystieteiden kilta ry järjestää opiskelun vastapainoksi monipuolisesti opiskelijatapahtumia ja -toimintaa.  

En ollut aiemmin opiskellut yliopistossa, joten aluksi jännitin, kuinka vaativat maisteriopinnot ovat. Opintojen edetessä olen kuitenkin huomannut, että yllättävän nopeasti oma paikka yliopistoyhteisössä on löytynyt ja tukea ja joustoa yliopistolta löytyy tarvittaessa. Haluankin rohkaista sinua hakemaan opiskelemaan terveyshallintotiedettä, koska tämä vie helposti mennessään.