Anniina Holappa

 

Väitöstutkimukseni tavoitteena on syventää ymmärrystä tunteista osana opettajaksi opiskelevien identiteettejä keskellä opettajan muuttuvaa työtä. Narratiivisen tutkimusotteen lisäksi käytän tutkimuksessani taidelähtöisiä menetelmiä, erityisesti valokuvia. Taidelähtöisten menetelmien käyttö tutkimuksessani perustuu ajatukseen taiteen kyvystä herättää tunteita: sanat yksinään eivät välttämättä riitä kuvaamaan tunteita, vaan muut kertomisen tavat, kuten valokuvat, voivat auttaa tunteiden kuvaamisessa.

 

Tutkimusaiheet

  • narratiivinen tutkimus
  • opettajaksi opiskelevien identiteetti
  • opettajaidentiteetti
  • taidelähtöiset menetelmät
  • opettajan työ

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Anniina.Holappa@oulu.fi

Puhelinnumero

0505639655