Arja Rantala

Arja Rantala

Tohtorikoulutettavana olen kiinnostunut lasten päiväkirurgisesta hoitopolusta ja sille kehitetyn pelillisen mobiilisovelluksen vaikuttavuudesta. Minua kiinnostaa sairaalaympäristöön kehitetyn pelillisen mobiilisovelluksen vaikuttavuus: vähentääkö sovellus lapsen kokemaa ahdistusta ja pelkoa ennen leikkausta ja kipua leikkauksen jälkeen? Olen ollut mukana Icory -projektikonsortiossa tohtorikoulutettavana vuosina 2018-2020.

Menetelmällisesti ensimmäisessä vaiheessa tutkin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ja meta-analyysin avulla, millaisia nettipohjaisia sovelluksia on tähän mennessä on kehitetty lapsille ja perheille lasten päiväkirurgiaan, ja mikä niiden vaikuttavuus on ollut lasten päiväkirurgisella hoitopolulla. Toisessa vaiheessa olen kiinnostunut asiantuntijoiden ja perheiden tarpeista pelilliselle sovellukselle. Hyödynnän toisessa vaiheessa laadullisia menetelmiä. Kolmannessa vaiheessa tutkin pelillisen sovelluksen vaikuttavuutta interventiotutkimuksessa (RCT). Kohderyhmänäni ovat 7-12 – vuotiaat lapset.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Arja.Rantala@oulu.fi