Heikki Sirviö

FT
Postdoctoral researcher
Aluekehitys ja aluepolitiikka

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Toimin tutkijatohtorina Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikössä. Tutkimukseni suuntautuu valtiostrategioihin ja valtion tilan hallintaan, politiikan käsitteeseen ja epäpolitoisoitumisen ilmiöön, tilalliseen dialektiikkaan ja epätasaisen kehityksen maantieteeseen sekä biotalouden ja kaupunkiregionalismin kaltaisiin politiikka-aloitteisiin. Akateeminen taustani on politiikan tutkimuksessa ja kansainvälisessä politiikassa. Olen julkaissut kotimaisissa ja kansainvälisissä tiedelehdissä laaja-alaisesti aiheista kuten sodan ja rauhan problematiikka, kirjallisuuden politiikka, valtiomuutos ja alueellinen epätasa-arvo, epäpolitisoinnin politiikka ja kaupungistuminen.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Heikki Sirviö, geographer, postdoctoral researcher

Yhteystiedot

Sähköposti

Heikki.Sirvio@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503003836

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö/ Geography Research Unit
PL3000
FI-90014 Oulun yliopisto/ University of Oulu