Jaana Isohätälä

Jaana Isohätälä
Tutkijatohtori Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä Oulun yliopistolla. Tutkimuksen kohteena kognitiiviset ja sosio-emotionaaliset prosessit vuorovaikutuksessa yhteisöllisen oppimisen aikana. Menetelmäasiantuntija videotaltioidun vuorovaikutuksen prosessiorientoituneessa, laadullisessa tutkimuksessa. Suomen kielen opettaja ja entinen Fulbright-stipendiaatti University of Wisconsin-Madisonissa.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Jaana Isohätälä

Yhteystiedot

Sähköposti

Jaana.Isohatala@oulu.fi