Jenni Kunnari

KM/FM
Väitöskirjatutkija, projektipäällikkö
Kasvatuspsykologia

Oppiminen ja oppimisprosessit
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Jenni Kunnari

Väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen rekisteriaineistojen pohjalta kasvatusalan hyväksyttyjen ja hylättyjen hakijoiden lukion ylioppilaskokeiden ainevalintojen ja niissä menestymisen yhteyttä kasvatusalalle sisäänpääsyyn ja kasvatusalan kandivaiheen opinnoissa suoriutumiseen ja edistymiseen. Peilaan näitä ennen ja jälkeen opiskelijavalintauudistuksen sovellettuihin valintakriteereihin. Tutkimus on määrällistä ja kattaa Oulun yliopiston kasvatusalan opiskelijavalintaa vuosilta 2007-2020 sekä valtakunnallisesti vuodet 2013-2015 ja 2020. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva kasvatusalojen opiskelijavalinnasta ja koulutuksellisista siirtymistä kasvatusalalle kansallisesti ja Oulun yliopiston osalta.

Tällä hetkellä toimin väitöskirjan tekemisen ohella myös projektipäällikkönä KoKiVa-hankkeessa. Kehitämme lukiolaisten työelämävierailuja suunnittelemalla verkkoalustan ja toimintamallit, jotta opetus-ja ohjaushenkilöstö voi helposti ja ketterästi sopia etä- ja lähivierailuista yrityksiin ja koulutusmateriaalit opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä työelämäedustajille tueksi vierailun toteuttamiseen. Tavoitteena on tukea lukiolaisten koulutus- ja uravalintoja muuttuvassa maailmassa siten, että voisimme vähentää sukupuolen ohjaavaa vaikutusta ja vahvistaa nuorten kiinnostuksen ja omien vahvuuksien pohjalta tehtäviä valintoja. Olen myös kiinnostunut yliopisto-opiskelijoiden opintojen ohjauksesta ja oppimisanalytiikan hyödyntämisestä osana opiskelijoiden opintoja.

Tutkimusaiheet

  • Lukion ylioppilaskokeet
  • Yliopistojen opiskelijavalinta
  • Akateeminen suoriutuminen yliopistossa

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

jenni.kunnari@oulu.fi