Jonne Hytönen

FT
Tutkijatohtori
Alue- ja yhdyskuntasuunnittelun tutkimus

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Jonne Hytönen on yhteiskuntatieteilijä, joka pohtii tutkimuksessaan suunnittelukulttuurin muutosta ja edellytyksiä aiempaa kestävämmän maankäytön suunnitteluun. Hänellä on kokemusta hallintoa ja lainsäädännön kehittämistä palvelevasta tutkimuksesta, liittyen kuntiin, kaupunkiseutuihin ja kaavoitusjärjestelmään.

Jonne osallistuu maantieteen tutkimusyksikössä Aluekehityksen ja aluepolitiikan opetukseen.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Jonne.Hytonen@oulu.fi

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
PL 8000
FI-90014 Oulun yliopisto