Joonas Råman

FT
Tutkijatohtori
Multimodaalinen keskustelunanalyysi

Kielet ja kirjallisuus
Humanistinen tiedekunta

Työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa Smart Communication -tutkimushankkeessa. Tutkimusfokukseni on fyysisten taitojen opetuksessa hyödynnettävien demonstraatioiden organisoiminen ja jäsentyminen. Tämänhetkinen tarkempi tutkimuskohteeni liittyy vanhempien ikäluokkien edustajien älylaitteiden käyttöön kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa ja demonstraatioissa. Aiempi tutkimukseni on käsitellyt budolajien opetuksen ja oppimisen kehollisia vuorovaikutuskäytänteitä. Olen tutkinut ns. siirtymävaiheita harjoittelusta opetukseen budotunneilla, budotekniikoiden jäsentymistä erilaisiin vaiheisiin demonstraatioiden aikana, sekä sitä miten budo-opettaja ohjaa partneriansa opetuksen aikana. Yleisemmin olen kiinnostunut osallistujuudesta, yhteisopetuksesta, kehollisesta vuorovaikutuksesta ja pedagogisesta toimijuudesta.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Yhteystiedot

Sähköposti

Joonas.Raman@oulu.fi

Puhelinnumero

+358 50 5723979

Vierailuosoite

Linnanmaa, Snellmania
Room HUM313
Yliopistokatu 9
FI-90570 Oulu

Postiosoite

Kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikkö
Humanistinen tiedekunta
PL 1000
FI-90014 Oulun yliopisto