Julia Kemppinen

Olen luonnonmaantieteilijä, jolla on ekologisia tutkimuskysymyksiä. Tutkin monenlaisia ilmiöitä, mutta suosikkiaiheeni ovat maaperän kosteus, kasvien toiminnalliset ominaisuudet ja lajilevinneisyydet. Olen koulutukseltani myös tiedeviestijä ja yliopistopedagogi.

Postdoc projekti 3
2022-2025 Investigating geodiversity-biodiversity relationships under climate change. Suomen Akatemia.

Postdoc projekti 2
2021 – 2022 Changing vegetation and microclimate of the Arctic. Suomen Kulttuurirahasto / Postdoc pooli

Postdoc projekti 1
2020-2022 Global change in northern environments. Arctic Interactions, Oulun yliopisto.

Tutkimusaiheet

  • Luonnonmaantiede
  • Eliömaantiede

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Tutkijaprofiilit

Julia Kemppinen

Yhteystiedot

Sähköposti

firstname.lastname@oulu.fi

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
FI-90014 Oulun yliopisto