Julia Kemppinen

Olen luonnonmaantieteilijä, jolla on ekologisia tutkimuskysymyksiä. Tutkin monenlaisia ilmiöitä, mutta suosikkiaiheeni ovat maaperän kosteus, kasvien toiminnalliset ominaisuudet ja lajilevinneisyydet. Tutkin arktisia ja alpiinisia ekosysteemejä. Olen koulutukseltani myös tiedeviestijä ja yliopistopedagogi. Olen kansallisen IPBES-työryhmän jäsen vuosina 2023-2026.

Postdoc-projekti 3

2022-2025 Investigating geodiversity-biodiversity relationships under climate change. Suomen Akatemia.

2023-2026 Väitöskirjaprojekti liittyen postdoc-projektiini. Kvantum Instituutti, Oulun yliopisto.

Postdoc-projekti 2

2021 – 2022 Changing vegetation and microclimate of the Arctic. Suomen Kulttuurirahasto / Postdoc pooli.

Postdoc-projekti 1

2020-2022 Global change in northern environments. Arctic Interactions, Oulun yliopisto.

Tutkimusaiheet

  • Luonnonmaantiede
  • Eliömaantiede
Julia Kemppinen

Yhteystiedot

Sähköposti

firstname.lastname@oulu.fi

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
FI-90014 Oulun yliopisto