Katariina Ala-Rämi

FT
Erikoistutkija
suunnittelumaantiede, aluekehitys, yritysverkostot, matkailu

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti

Katariina

Erikoistutkija Kerttu Saalasti Instituutissa, Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmässä MicroENTREssä. Erityisosaamistani ovat pienten yritysten toimintaympäristöt ja verkostot. Vahva osaaminen aluekehityshankkeissa. Tutkimukseni kohteena ovat mikroyritysten toimintaympäristöt, kilpailukyky ja verkostot, alueellinen resilenssi ja aluekehitys. Tohtorintutkintoni on suunnittelumaantieteestä, väitöskirjani otsikko oli Networking, collaboration and communication in SMEs’ product innovation in Northern Finland.

Olen kiinnostunut pienten yritysten toiminnasta harvaan asutuilla alueilla: mikä on heidän vaikutuksensa toimintaympäristöön ja kuinka alueen sekä alueen toimijoiden tulisi tukea näitä yrityksiä, jotka ovat keskeisiä aluetalouden ja alueellisen resilienssin kannalta.

Käynnissä olevat hankkeet:

FOUNDATION https://www.interregeurope.eu/foundation/

LAKU https://www.oulu.fi/en/projects/laku-valley-hills-creating-visibility-rural-tourism-digitalization-and-productizing-0

NOHEVA https://www.oulu.fi/fi/projektit/noheva-puurakentamisesta-ja-matkailusta-rakentuvaa-vahahiilista-kriisivalmiutta

MERVA https://www.oulu.fi/fi/projektit/merva-merelta-vaaroille-pienten-matkailutoimijoiden-vastuullisen-verkostoitumisen-edistaminen

Tutkimusaiheet

  • yritysverkostot, yhteistyö, alueellinen kilpailukyky, toimintaympäristöt

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Katariina.Ala-Rami@oulu.fi

Puhelinnumero

+358503509471