Marja Lindholm

FT
Tutkijatohtori
Maantiede

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Marja Lindholm

Olen eliömaantieteilijä ja olen kiinnostunut siitä, kuinka luonnon monimuotoisuus on vaihdellut ajansaatossa ja miten ihmistoiminta on vaikuttanut tähän vaihteluun.

Tällä hetkellä työskentelen GloBioTrends-hankkeessa ja tutkin virtavesistöjen pohjaeläinyhteisöjä keskittyen etenkin eri yhteisöjen väliseen monimuotoisuuteen. Olen kuitenkin kiinnostunut laaja-alaisesti erilaisista makean veden ympäristöistä ja eliöistä. Vesistöjen eliöistä tutkimukseni kohteena on pohjaeläinten lisäksi kasvillisuus, mutta myös levät, kuten mikroskooppiset piilevät, ovat mukana tutkimuksessani.

Olen väitellyt keväällä 2021 ja väitöskirjassani tutkin vesikasviyhteisöjen monimuotoisuuden ajallisia ja tilallisia säännönmukaisuuksia pienissä pohjoisissa järvissä. Keskityin etenkin ihmistoiminnan vaikutuksiin ja biologisen monimuotoisuuden eri tasoihin.

Tässä muutamia julkaisujani:

Lindholm, M., Alahuhta, J., Heino, J. & Toivonen, H. (2021). Temporal beta diversity of lake plants is determined by concomitant changes in environmental factors across decades. Journal of Ecology 109: 819–832. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13508

Lindholm, M., Alahuhta, J., Heino, J., Hjort, J. & Toivonen, H. (2020). Changes in the functional features of macrophyte communities and driving factors across a 70-year period. Hydrobiologia, 847: 3811–3827. https://doi.org/10.1007/s10750-019-04165-1 (Open access)

Lindholm, M., Alahuhta, J., Heino, J., & Toivonen, H. (2020). No biotic homogenisation across decades but consistent effects of landscape position and pH on macrophyte communities in boreal lakes. Ecography, 42: 294–305. https://doi.org/10.1111/ecog.04757 (Open access)

Väitöskirjani löytyy täältä: Lindholm. M. (2021). Spatial and temporal trends in different dimensions of macrophyte biodiversity in boreal lakes. Nordia Geographical Publications 50: 1, 1–63. https://doi.org/10.30671/nordia.102746

Väitöstilaisuuteni Lectio Praecursoria: Lindholm. M. (2021). Alueelliset ja ajalliset trendit vesikasvien monimuotoisuuden eri tasoilla boreaalisissa järvissä. Alue Ja Ympäristö, 50: 1, 148–152. https://doi.org/10.30663/ay.107457

Tutkimusaiheet

  • Luonnon monimuotoisuus
  • Yhteisöekologia
  • Sisävedet ja niiden eliöt
  • Pohjaeläimet
  • Vesikasvit
  • Makroekologia

Tutkijan tiedot

Tutkimusryhmät

Yhteystiedot

Sähköposti

Marja.Lindholm@oulu.fi

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
PL 8000
FI-90014 Oulun yliopisto