Marja Lindholm

FT
Yliopisto-opettaja
Maantiede

Maantiede
Luonnontieteellinen tiedekunta

Marja Lindholm

Olen yliopisto-opettaja ja työtehtäviini kuuluu opetuksen ja ohjauksen kehittäminen maantieteen tutkinto-ohjelmassa. Lisäksi toimin koulutuskoodinaattorina SUCSESS Erasmus+ Capacity Building in Higher Education -yhteisprojektissa. Opetuksen laatu on minulle tärkeää ja olen päivittänyt aktiivisesti opetusosaamistani muun muassa yliopistopedagogiikan ja kasvatustieteiden opinnoilla. Olen opettanut useilla luonnonmaantieteen kursseilla ja lisäksi olen opettanut kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä.

Olen myös eliömaantieteilijä ja olen kiinnostunut luonnon monimuotoisuuden ajallisesta vaihtelusta suhteessa ihmistoimintaan. Olen kiinnostunut laaja-alaisesti erilaisista makean veden ympäristöistä ja eliöistä, ja kenttätyöt ovat lähellä sydäntäni. Vesistöjen eliöistä etenkin vesikasvillisuus on tutkimukseni kohteena, mutta myös levät, kuten mikroskooppiset piilevät, ovat mukana tutkimuksessani.

Olen väitellyt keväällä 2021 ja väitöskirjassani tutkin vesikasviyhteisöjen monimuotoisuuden ajallisia ja tilallisia säännönmukaisuuksia pienissä pohjoisissa järvissä. Keskityin etenkin ihmistoiminnan vaikutuksiin ja biologisen monimuotoisuuden eri tasoihin.

Tässä muutamia julkaisujani:

Lindholm, M., Alahuhta, J., Heino, J. & Toivonen, H. (2021). Temporal beta diversity of lake plants is determined by concomitant changes in environmental factors across decades. Journal of Ecology 109: 819–832. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13508

Lindholm, M., Alahuhta, J., Heino, J., Hjort, J. & Toivonen, H. (2020). Changes in the functional features of macrophyte communities and driving factors across a 70-year period. Hydrobiologia, 847: 3811–3827. https://doi.org/10.1007/s10750-019-04165-1 (Open access)

Lindholm, M., Alahuhta, J., Heino, J., & Toivonen, H. (2020). No biotic homogenisation across decades but consistent effects of landscape position and pH on macrophyte communities in boreal lakes. Ecography, 42: 294–305. https://doi.org/10.1111/ecog.04757 (Open access)

Väitöskirjani löytyy täältä: Lindholm. M. (2021). Spatial and temporal trends in different dimensions of macrophyte biodiversity in boreal lakes. Nordia Geographical Publications 50: 1, 1–63. https://doi.org/10.30671/nordia.102746

Väitöstilaisuuteni Lectio Praecursoria: Lindholm. M. (2021). Alueelliset ja ajalliset trendit vesikasvien monimuotoisuuden eri tasoilla boreaalisissa järvissä. Alue Ja Ympäristö, 50: 1, 148–152. https://doi.org/10.30663/ay.107457

Tutkimusaiheet

  • Luonnon monimuotoisuus
  • Luonnon monimuotoisuuden ajalliset säännönmukaisuudet
  • Sisävedet ja niiden eliöt
  • Vesikasvit
  • Makroekologia

Tutkijan tiedot

10

julkaisua

44

eniten viitatun julkaisun viittausmäärä

173

viittausta

8.00

H-indeksi (Google Scholar)

Yhteystiedot

Sähköposti

Marja.Lindholm@oulu.fi

Postiosoite

Maantieteen tutkimusyksikkö
PL 8000
FI-90014 Oulun yliopisto