Minna-Kerttu Kekki

FT
Tutkijatohtori
Kasvatusfilosofia, yhteiskuntafilosofia, fenomenologia

Eudaimonia-instituutti

Minna-Kerttu Kekki

Tutkimuksessani käsitteellistän mediapohjaista julkista keskustelua jaettuna informaalina kasvatuksellisena tilanteena ja selvitän kyseisen oppimistilanteen mahdollisuuksien ehtoja klassisen fenomenologian analyysien pohjalta. Tutkimukseni motivaationa on demokraattisen yhteiskunnan kestävyys. Julkinen keskustelu sekä oppiminen ja kasvaminen ovat olennainen osa demokraattista yhteiskuntaa.

Teoriataustani on fenomenologiassa, erityisesti Edmund Husserlin ja Edith Steinin töissä. Käytän heidän töitään tutkiakseni mediapohjaisessa julkisessa keskustelussa mahdollisesti tapahtuvien kasvatuksellisten tilanteiden ehtoja, kuten toisten mediapohjaista kohtaamista, affektiivisuutta ja sosiaalisten erojen havaitsemista. Tämän käsitteellistyksen perusteella tutkin edelleen julkisen keskustelun piirteitä, jotka vaikuttavat jaetun ja yksilöllisen oppimisen mahdollisuuksiin.

Tutkimusalani ovat kasvatusfilosofia ja fenomenologia. Akateeminen taustani on filosofiassa ja kasvatustieteessä. Olen opiskellut filosofiaa ja kasvatustiedettä Helsingin yliopistossa sekä filosofiaa Tübingenin ja Jyväskylän yliopistoissa.

Tutkimusaiheet

  • kokemus toisista
  • julkinen keskustelu
  • mediapohjainen julkinen keskustelu
  • affektiivisuus
  • informaali kasvatus/ kasvaminen
  • (informaali) oppiminen

Tutkijan tiedot

Tutkijaprofiilit

Minna-Kerttu Kekki

Yhteystiedot

Sähköposti

Minna-Kerttu.Vienola@oulu.fi

Postiosoite

minna-kerttu.vienola@oulu.fi

Tutkijaan liittyvää