Sylvester Eriksson-Bique

PhD
Assistant Professor
Analyysi Metrisillä Avaruuksilla, Harmoninen Analyysi, Funktionaalianalyysi, Geometrinen Mittateoria

Matemaattiset tieteet
Luonnontieteellinen tiedekunta

Aloitin työskentelyn Oulun Yliopistolla Tammikuussa 2021. Tutkimukseni on analyysin alueella, ja painottuu sen osa-alueeseen joka tutkii metrisiä avaruuksia. Erityisesti olen kiinnostunut analyysin ja geometrian välisestä vuorovaikutuksesta näillä avaruuksilla. Lähestyn näitä ongelmia tutkimalla peruskäsitteitä, kuten moduulia, kvasisymmetrisiä kuvauksia ja uniformisaatiokysymyksiä. Pyrin kehittämään näiden tutkimuksella uusia työkaluja lähestyäkseni haastavampia geometrian ja analyysin ongelmia. Käytän tässä työssä menetelmiä harmonisesta analyyisistä, funktioanalyysistä ja geometrisesta mittateoriasta.

Olen myös kiinnostunut laskennallisista ongelmista, esimerkiksi tietojenkäsittelytieteessä ja koskien visualisaatiota. Nettisivu: https://sylvestereriksson.wordpress.com/.

Tein väitöskirjani New York University:ssa 2017. Ohjaajani oli Bruce Kleiner. Tämän jälkeen olin post doc tutkija NSF rahoituksella University of California, Los Angelesissa 2017-2020. Palasin Suomen Akatemian tutkijatohtorin rahoituksella Jyväskylän Yliopistoon syksyllä 2020, josta siirryin Oulun Yliopistoon tenure track tehtävään keväällä 2021.

Tutkimusaiheet

Tutkijan tiedot

Yhteystiedot

Sähköposti

Sylvester.Eriksson-Bique@oulu.fi

Vierailuosoite

Research Unit of Mathematical Sciences
P.O.Box 3000
FI-90014 Oulu

Postiosoite

Research Unit of Mathematical Sciences
P.O.Box 3000
FI-90014 Oulu