Tutkimuksen arviointi

Yliopistolaki velvoittaa suomalaiset yliopistot arvioimaan tutkimustaan säännöllisesti. Oulun yliopiston tutkimuksen kokonaisarviointi (Research Assessment Exercise – RAE) toteutetaan kuuden vuoden välein kansainvälisenä tieteellisenä vertaisarviointina. Lisäksi yliopiston monitieteisten fokusinstituuttien tutkimus arvioidaan neljän vuoden välein.

RAE2020

Oulun yliopiston uusin tutkimuksen RAE (Research Assessment Exercise) -kokonaisarviointi toteutetaan vuosina 2019-2020 (RAE2020). Kansainvälisten arvioitsijoiden odotetaan saavansa arviointiraporttinsa valmiiksi kesällä 2021.

RAE-arvioinnissa tieteenalakohtaiset paneelit arvioivat toteutunutta ja tulevaa tutkimuksen vaikuttavuutta mm. bibliometristen analyysien, itsearviointien, tutkimussuunnitelmien ja haastattelujen perusteella. RAE2020-arvioinnin kohteena ovat Oulun yliopiston tiedekunnissa toimivat tutkimusyksiköt, Sodankylän geofysiikan observatorio, Kajaanin yliopistokeskus ja Kerttu Saalasti instituutti.

RAE2013

Edellinen Oulun yliopiston tutkimuksen kokonaisarviointi toteutettiin vuosina 2012-2014 (RAE2013). Yhteensä 2100 tutkijasta koostuvista 49 tutkimusyhteisöstä 13 tunnistettiin erinomaisiksi ja 9 korkeatasoisiksi. Englanninkielinen raportti julkistettiin alkuvuodesta 2014. Tutustu raporttiin: Research Assessment Exercise Report 2014 - International Evaluation of Research at the University of Oulu.

Yliopiston fokusinstituuttien arviointi

Oulun yliopiston strategisilla fokusalueilla tehtävää tutkimusta ja tutkijakoulutusta koordinoivien monitieteisten fokusinstituuttien (Biocenter Oulu, Eudaimonia, Infotech, Kvantum-instituutti) tutkimus arvioidaan neljän vuoden välein. Kansainvälisen tieteellisen vertaisarvioinnin tuloksena fokusinstituutteihin valitaan nelivuotiset kärkiprojektit.

 

Lisätiedot tutkimuksen arvioinnista: aija.ryyppo@oulu.fi

Sinua voisi kiinnostaa myös