Tutkimus humanistisessä tiedekunnassa

Humanistisessa tiedekunnassa tehdään tutkimusta kaikilla sen edustamilla tieteenaloilla. Tutkimuksen keskipisteessä on ihminen, inhimillinen toiminta ja ihmistenvälinen vuorovaikutus erilaisissa ympäristöissä ja eri aikakausina. Tutkimus noudattaa Oulun yliopiston yhteistä strategiaa sekä tiedekunnan omaa strategista toimenpideohjelmaa.

Yliopiston strategisista painopistealueista Ihminen muuttuvassa maailmassa liittyy humanistisessa tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen. Läpileikkaavana tutkimusteemana on arktisuus.
Image