EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta rahoitusta saaneet hankkeet – Ihmiset muuttuvassa maailmassa

EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horizon-puiteohjelma on tärkeä tutkimusrahoituksen lähde yliopistolle. Oulun yliopiston tutkimusryhmät ovat mukana monissa projekteissa sekä koordinaattorina että yhteistyökumppanina. Tältä sivulta löydät tietoa Horizon Europe ja Horizon 2020 -ohjelmista rahoitetuista tutkimushankkeista Ihmiset muuttuvassa maailmassa -fokusalueella. Lista projekteista ei ole täydellinen ja päivittyy säännöllisesti.