EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmasta rahoitusta saaneet hankkeet – Kestävät materiaalit ja järjestelmät

EU:n merkittävin tutkimus- ja innovaatio-ohjelma Horizon Europe on tärkeä tutkimusrahoituksen lähde yliopistolle. Tältä sivulta löydät tietoa Horizon Europe ja Horizon 2020 -ohjelmista rahoitetuista tutkimushankkeista Kestävät materiaalit ja järjestelmät -fokusalueella. Lista projekteista ei ole täydellinen ja päivittyy säännöllisesti.