Sementtimäiset sideaineet ja materiaalien kierrätys

Tutkimusryhmämme tavoitteena on löytää uusia käyttökohteita teollisuudessa syntyville mineraalisille sivuvirroille. Keskeisimpänä sovelluskohteena ovat erilaiset sementtimäiset materiaalit, kuten geopolymeerit.
Tutkija kuvaamassa materiaalinäytettä pyyhkäisyelektronimikroskoopilla

Tutkimusryhmän tiedot