Sementtimäiset sideaineet ja materiaalien kierrätys

Tutkimusryhmämme tavoitteena on löytää uusia käyttökohteita teollisuudessa syntyville mineraalisille sivuvirroille. Keskeisimpänä sovelluskohteena ovat erilaiset sementtimäiset materiaalit, kuten geopolymeerit.
Tutkija kuvaamassa materiaalinäytettä pyyhkäisyelektronimikroskoopilla

Tutkimusryhmän tiedot

Yhteystiedot

Tutkimusryhmän vetäjä

  • Mirja Illikainen

Tutkimusryhmän kuvaus

Tutkimuksemme keskittyy materiaalien reaktiivisuuden ymmärtämiseen, materiaalien prosessointiin sekä lopputuotteen ominaisuuksien tutkimukseen. Myös materiaalien turvallisuus niin ympäristölle kuin loppukäyttäjillekin on tutkimuksessamme keskeistä.

Projektit