Laturin käyttö ja valmistuminen opintotietojärjestelmän vaihdoksen aikana

Oulun yliopiston opintotietojärjestelmä vaihtuu Oodista Peppiin ja näin ollen Oodin käyttö loppuu. Samalla loppuu myös entisen sähköisten opinnäytteiden syöttöjärjestelmä Laturin käyttö. Näillä on vaikutusta opiskelijoiden opinnäytetyö- ja valmistumisprosesseihin. Viiden viikon ajan loka-marraskuussa sekä Oodi että Peppi -järjestelmät ovat kokonaan kiinni. Tänä aikana koulutuksen lähipalvelupisteen henkilökunta ei pääse katsomaan eikä käsittelemään opiskelijoiden suoritus- ja läsnäolotietoja. Ohessa käyttökatkoksesta johtuvia, huomioitavia seikkoja.

Uusi Laturi aukeaa marraskuun lopulla                                       

Järjestelmän vaihdosta johtuen Laturissa on arvioitu käyttökatko 11.10.–21.11.2021, jolloin järjestelmän kautta opinnäytteiden palauttaminen, hyväksyminen ja julkaiseminen ei ole mahdollista. Huomioi nämä asiat käyttökatkoon liittyen:

  • Laturissa aloitettujen opinnäytteiden hyväksymismerkinnät tulee olla ilmoitettuna koulutuksen lähipalveluihin 10.10. mennessä Oodi-kirjausta varten.
  • 10.10. mennessä hyväksytyksi ilmoitetut opinnäytteet julkaistaan Jultikassa noin viikon kuluessa. Tämä edellyttää, että tarkastajat ja hyväksyjät ovat ladanneet työn arvosteltavaksi Laturista ennen työn hyväksymistä.
  • Käyttökatkon jälkeen kaikki vanhassa Laturissa kesken jääneet opinnäyteprosessit tulee aloittaa uudelleen uudessa Laturissa. Vanhasta Laturista ei siirry automaattisesti mitään tietoja uuteen Laturiin.
     

Käyttökatkon aikana opinnäytetyön ohjaus-, tarkastus- ja hyväksymisprosessi tapahtuu manuaalisesti:

  • opiskelija lähettää viimeistellyn opinnäytetyönsä sähköpostitse ohjaajille tarkistettavaksi
  • opinnäytetyön plagioinnintunnistus tapahtuu erikseen Moodleen kytkettävässä Turnitin -järjestelmässä
  • opiskelija antaa suostumuksensa opinnäytetyön julkaisua varten erillisellä lomakkeella, joka liitetään opinnäytetyön liitteeksi
  • opiskelijan tulee aloittaa opinnäyteprosessi uudessa Laturissa heti käyttökatkon jälkeen. Hyväksytty työ käy läpi koko Laturi-prosessin, jonka jälkeen työ julkaistaan julkaisuarkisto Jultikassa.
  • käyttökatkon aikana valmistuneiden opiskelijoiden (=opiskelijatunnukset eivät ole enää voimassa) hyväksytyt opinnäytteet siirretään manuaalisesti julkaisuarkisto Jultikaan. 

Tarkemmat tiedot uuden Laturin käyttöönotosta ja ohjeistuksesta julkaistaan myöhemmin syksyn aikana.

Viimeksi päivitetty: 28.9.2021