Vesi-, energia- ja ympäristötekniikka

Teemme korkealaatuista tutkimusta keskittyen veden ja energian ympäristötekniikkaan. Yhteistyökumppaneitamme ovat mm. kansainväliset toimijat, Suomen ympäristöviranomaiset, teollisuus ja loppukäyttäjät. Tavoitteenamme on tuottaa diplomi-insinöörejä ja tekniikan tohtoreita, joilla on vahva tietämys ilmiöstä ja teorioista liittyen vesivaroihin, veden ja jäteveden käsittelyprosesseihin, geotekniikkaan ja energiajärjestelmiin. Tutkimus tarjoaa myös käytännön ratkaisuja ympäristöongelmiin, jotka liittyvät pinta- ja pohjavesiin, jätehuoltoon, vesihuoltoon sekä jäteveden käsittelyyn kuin myös energiateknologioiden resurssienkäyttöön pohjoisissa, haastavissa olosuhteissa.
Image
Values, Ideologies and Social Contexts of Education

Ajankohtaista

Tutkimus

Yksikössä toteutettavasta tutkimusta vastaavat neljä tutkimusryhmä, joilla kullakin on omat erikoisosaamisalueensa. Yksiköt ja niiden fokusalueet esitellään tarkemmin alempana.

Vesiresurssit ja ympäristöteknologia

Vesijärjestelmien suunnittelu ja hallinta

Projektit

Väitöstilaisuudet

Julkaisut