Testamentti mahdollisti ensiluokkaisen aivotutkimuksen

Aivot ovat ihmisen tärkein elin. Neurologian professori ja tutkija Anne Remes on niistä pohjattoman kiinnostunut. Miten muistisairaus voitaisiin havaita hyvissä ajoin? Millainen perimävirhe aiheuttaa otsalohkodementiaa?
Tutkija seisoo portailla

Testamentin mahdollistamana tehdään monipuolista aivotutkimusta

Remes työskentelee Oulun yliopistossa ja Oulun yliopistollisessa sairaalassa monipuolisissa aivotutkimukseen liittyvissä tehtävissä. Hän tekee omaa tutkimustaan, mutta myös ohjaa väitöskirjatutkijoita ja hoitaa muita professuuriin liittyviä tehtäviä.

Remeksen professuuri perustettiin Ouluun noin vuosi sitten, kun yliopisto sai mittavan, kolmen ja puolen miljoonan euron testamenttilahjoituksen yksityishenkilöltä.

- Testamentin jättäjä oli kohdentanut rahan nimenomaan aivotutkimukseen. Oulu on yksi aivotutkimuksen edelläkävijäyliopistoista, ja testamenttivaroin tätä asemaa on voitu huomattavasti vahvistaa. Meitä on yhteensä neljä tutkijaa, jotka olemme työryhminemme päässeet tekemään tutkimusta testamenttivaroin, Remes kertoo.

Oulu on edelläkävijä työikäisten muistitutkimuksessa

Remeksen oma erityinen mielenkiinnon kohde ovat muistisairaudet työikäisillä. 

- Iäkkäiden dementiaa tutkitaan kyllä maailmallakin jo paljon, mutta työikäisten tutkiminen on suhteellisen uutta. Esimerkiksi Alzheimerin taudin muutokset alkavat aivoissa jopa kymmenen vuotta ennen muistioireita. Monen työikäisen muistisairaan kohdalla epäillään aluksi työuupumusta, Remes tietää.

Oulussa kaikki tutkimukset kohdistuvat nimenomaan eläviin aivoihin.

- On tärkeää saada potilailta tietoa. Sitä saamme muun muassa muistitesteillä, aivojen kuvantamisen menetelmin ja erilaisin biomarkkeritutkimuksin eli etsimällä verestä mitattavia tekijöitä. Käytännössä kaikki OYSin muistiklinikalle tulevat voivat halutessaan osallistua tutkimukseen. Moni haluaa. Kun antaa hiukan aikaa omasta elämästään, saattaa auttaa löytämään merkittäviä lääketieteellisiä läpimurtoja.

Lääketieteen tutkimus on pitkäjänteistä työtä

Tutkittavia tarvitaan satoja ja tulosten analysoiminen vie vuosia.

 - Näin suurella testamenttilahjoituksella voidaan taata pitkäjänteinen tutkimuksen tukeminen. Kun ihmisiä tutkitaan, tarvitaan myös ihmisten tekemää työtä. Tulosten analysointiin voidaan sitten käyttää koneitakin.

Pitkäjänteisesti kerättyä aineistoa voivat käyttää monen eri ammattikunnan edustajat. Kun aineisto on olemassa, sen avulla voidaan tehdä tulevaisuudessa lukuisia tutkimuksia.

- Jo nyt tutkimusta aineiston parissa tekeviä on monta ammattikuntaa, kuten psykologit, lääkärit ja biokemistit. Viiden vuoden päästä meillä on todennäköisesti laitteita, joilla voidaan tutkia aineistoa vieläkin tarkemmin kuin nyt. Mitä kaikkea onkaan vielä löytymättä!

Testamenttivaroin palkatut tutkijat:

Dosentti Hanna Ansakorpi on tutkinut pitkään epilepsiaa, esimerkiksi epilepsian lääkehoitoja ja aivojen kuvantamista yhdessä professori Vesa Kiviniemen kanssa.

Dosentti Mikko Kärppä tutkii hermostoon ja lihaksistoon liittyviä sairauksia, kuten Huntingtonin tautia ja Parkinsonin tautia. 

Professori Kari Majamaa on tutkinut pitkän mitokondriosairauksia. Uutena tutkimuskohteena mitokondrioiden toiminta Parkinsonin taudissa. 

Professori Anne Remes tutkii työikäisten muistisairauksien diagnostiikkaa.