Psykologian tutkimuskeskus

Psykologian tutkimuskeskus tuottaa tietoa ihmisistä
muuttuvassa maailmassa. Keskeisiä tutkimusteemojamme
ovat hyvinvointi, persoonallisuus ja kehitys läpi elämänkaaren.

Tutkimuskeskuksen kuvaus

Psykologian tutkimuskeskus koostuu yhteistyössä toimivista poikkitieteellisistä tutkimusryhmistä. Keskeisiä tutkimusteemojamme ovat hyvinvointi sekä työhyvinvointi, persoonallisuus terveyden ja hyvinvoinnin konteksteissa, varhaiselämän riski ja pitkän aikavälin resilienssi, sekä kielen ymmärtäminen. Lisätietoa tutkimuskeskuksen toiminnasta löydät tutkimusryhmien sivuilta (alla).

Psykologian henkilökunta

Yhteydenotot etunimi.sukunimi[at]oulu.fi

Tutkimusryhmät

Hyvinvointi ja persoonallisuus -tutkimusryhmä on erikoistunut persoonallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimukseen, jossa hyödynnetään laajoja epidemiologisia aineistoja.

Varhaisiän riski ja pitkäaikaisresilienssi -tutkimusryhmä tutkii biologisten ja sosiokulttuuristen varhaisiän riskien vaikutusta resilienssin kehittymiseen elinkaaren eri vaiheissa.

Monikielisyys ja migraatio -tutkimusryhmä tutkii kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden prosesseja monitieteisestä näkökulmasta.

Havaitsemisen, kognition ja kielen tutkimusryhmä on erikoistunut ryhmän teemoihin kohdistuvaan tutkimukseen hyödyntäen pääosin katseenseurantamenetelmää.

Kronotyypin merkitys työn imun kokemiselle ja fyysisen aktiivisuuden rooli työstressin ehkäisemiseksi – Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 – tutkimus -projektissa selvitetään kronotyypin eli vuorokausirytmin merkitystä työn imun kokemiselle ja fyysisen aktiivisuuden roolia työstressin ehkäisemiseksi.

Oulun Neurodiversiteetti-tutkimusryhmän tavoitteena on lisätä yleistä tietoisuutta neuromoninaisuudesta.

Tätä sivustoa päivitetään parhaillaan, ja lisätietoa tutkimusryhmistä lisätään pian.

Ajankohtaista

Tätä sivustoa päivitetään parhaillaan, ja lisätietoa ajankohtaisista tapahtumista lisätään pian.

Menneet tapahtumat

Uutiset