Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

Elinikäisen terveyden tutkimusyksikössä (ELITE), tutkimusryhmämme pyrkivät huippuosaamiseen elämänkulkuepidemiologian aloilla, systeemiepidemiologiassa, tuki- ja liikuntaelinongelmien epidemiologiassa ja kliinisessä käytännössä, psykiatrisessa epidemiologiassa sekä työ- ja kansanterveydessä.

Haluamme ymmärtää ja mallintaa terveyden, terveellisten elintapojen sekä sairauksien ja komorbiditeetin trajektoreita elämänkulun eri aikoina, jotta 1) tunnistamme geneettisiä, epigeneettisiä ja metabolisia tekijöitä, 2) ympäristöön liittyviä ja muita tekijöitä, 3) ymmärrämme terveyden, terveellisten elintapojen ja komorbiditeetin sosiaalisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia, 4) komorbiditeettia eri kroonisten sairauksien välillä ja 5) toimintakyvyn edellytyksiä ja tukemista.

Elinikäisen terveyden tutkimusyksikön tutkijat ovat saaneet kansainvälistä ja kansallista tutkimusrahoitusta mm. EU:n Horizon 2020 ja Horizon Europe-ohjelmista (LifeCycle, EUCAN CONNECT, LongITools, EarlyCause, EdCmet, TIGGER), Suomen Akatemialta (APSY Oulu, Profi 6 FibrObesity, STN, RECIPE, Tutkijatohtorin rahoitus), Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (SEPAS, Acticard), Biocenter Oululta sekä eri säätiöiltä, esimerkiksi Yrjö Jahnssonin säätiöltä (DEPRISK).

Kansainvälinen tutkimusyksikkömme kouluttaa nuoria tutkijoita eri uravaiheissa maisteri- ja tohtoriopintovaiheessa sekä post doc -vaiheessa. Monet tutkijoistamme opettavat epidemiologiaa, molekyyliepidemiologiaa ja biolääketieteellistä datatiedettä Epidemiology and Biomedical Data Science (EBDS)- maisteriohjelmassa. Yksikkömme on aktiivinen kehittämään ja toimeenpanemaan näyttöön perustuvia käytäntöjä, myös toimimalla terveydenhuollon sektorilla hallintotehtävissä ja kehittämällä erikoislääkärikoulutusta sekä paikallisella että kansallisella tasolla. Esimerkkinä toteutamme kaksivuotista Yleislääketieteen GP- koulutusta, joka on syventävä koulutus yleislääketieteen ydinosaamisalueissa, yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksikön kanssa. Yksikkömme kantaa päävastuun tutkimukseen perustuvasta lääketieteellisestä perusopetuksesta koskien monisairastuvuutta, moniongelmaisuutta, toimintakykyä ja terveyspalveluja.

Yksikön johtaja: Professori Markku Timonen
Varajohtaja: Professori Juha Auvinen

Lisätietoja koulutuksista

Epidemiologia ja Biolääketieteellinen Datatiede

Datatieteellä on tärkeä rooli epidemiologian ja kansanterveystieteen parissa ja yhdessä biolääketieteellinen datatiede ja epidemiologia ovat vahva tieteensuuntaus joka antaa hyvät eväät kriittiselle ajattelulle.

 

Tapahtumat

Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö on mukana järjestämässä IV Paula Rantakallio Symposiumia.  Kongressin englanninkieliseen sivustoon voit tutustua täältä: https://www.oulu.fi/en/paula-rantakallio-symposium

Sivuja päivitetään

Uusi sivustomme on työn alla, joten sisältö on vielä keskeneräinen. Lisää sisältöä tulee pian.