Neurotieteen tutkimusyksikkö

Neurotieteen tutkimusyksikössä tehdään korkeatasoista tutkimusta, jonka tavoitteena on edistää elinikäistä terveyttä. Yksikön tutkimus kohdistuu aivosairauksien ja mielenterveyden häiriöiden mekanismeihin sekä esiintyvyyteen, diagnostiikkaan ja hoitoon. Yksikön tutkijat käyttävät pääasiassa epidemiologian, genetiikan, biolääketieteen, interventiotutkimuksen ja aivokuvantamisen tutkimusmenetelmiä.

Tutkimusyksikkö vastaa neurologian, neurokirurgian, psykiatrian ja lääketieteellisen psykologian perusopetuksesta lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelmassa.

Johtaja: Professori Kari Majamaa
Varajohtaja: Professori Juha Veijola

Sivuja päivitetään

Uusi sivustomme on työn alla, joten sisältö on vielä keskeneräinen. Lisää sisältöä tulee pian!

Tutkimusryhmät

Tutkimusryhmien kuvaukset löytyvät tutkimusyksikön englanninkielisiltä sivuilta https://www.oulu.fi/en/clinical-neuroscience