Suun terveyden tutkimusyksikkö

Suun terveyden tutkimusyksikkö vastaa hammaslääketieteellisestä koulutuksesta ja tutkimuksesta Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimusyksikkö jakautuu seitsemään hammaslääketieteen erikoisalaan, joita kutakin johtaa vastuuhenkilö. Tutkimuksen lisäksi erikoisala huolehtii osaltaan hammaslääkärien peruskoulutuksesta sekä ammatillisesta ja tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

Yksikkömme tekee yhteistyötä tiedekunnan ja yliopiston muiden tutkimusyksiköiden sekä alan kotimaisten ja kansainvälisten tahojen kanssa. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat samalla kampuksella toimiva Oulun yliopistollinen sairaala sekä Oulun kaupunki.

Suun terveyden tutkimusyksikön tutkimusaiheet ovat monitieteellisiä ja jakautuvat osittain erikoisaloittain. Yliopiston strategian mukaisesti tutkimustoiminnassa painotetaan elinikäistä suunterveyttä ja korkean teknologian mahdollisuuksia suunterveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä. Väestöpohjaiset Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 ja 1986-aineistot ovat tärkeä osa tutkimushankkeita. Julkaisemme vuosittain noin sata julkaisua, joista 80 % on kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita.

Johtaja: Professori Pekka Ylöstalo
Varajohtaja: Professori Kirsi Sipilä
Tutkinto-ohjelmavastaava: Yliopistotutkija Ritva Näpänkangas

Sivuja päivitetään

Uusi sivustomme on työn alla, joten sisältö on vielä keskeneräinen. Lisää sisältöä tulee pian!

Tutkimusryhmät

Tutkimusryhmien kuvaukset löytyvät tutkimusyksikön englanninkielisiltä sivuilta https://www.oulu.fi/en/oral-health-sciences

Ajankohtaista