Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö (Cancer and Translational Medicine Research Unit) on monitieteinen yksikkö, joka koostuu anatomian ja solubiologian, laboratoriolääketieteen, patologian, suupatologian ja kliinisen syöpätautiopin oppiaineista sekä syöpägenetiikkaan ja suolen mikrobiomin analytiikkaan keskittyneistä tutkimusryhmistä Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Biocenter Oulussa.

Johtaja: Professori Professori Juha Tuukkanen
Varajohtaja: Professori Taina Turpeenniemi-Hujanen

Sivuja päivitetään

Uusi sivustomme on työn alla, joten sisältö on vielä keskeneräinen. Lisää sisältöä tulee pian!

Tutkimus

Tutkimustyön yhteisenä nimittäjänä on translationaalinen ote, jossa keskeisenä tavoitteena on soveltaa perustutkimuksen havaintoja kliiniseen käyttöön parantamaan tautien toteamista ja hoitoa. Yksikössä tehdään biolääketieteellistä, kliinistä ja translationaalista tutkimusta, joka tuottaa uutta tietoa erityisesti syöpätautien ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksien riskitekijöistä, niiden synnyn ja etenemisen biologisista mekanismeista sekä diagnostiikassa, ennusteen arvioinnissa ja hoidon valinnassa käytettävistä biomerkkiaineista. Yksikössä tutkitaan myös syövän alttiusgeenejä ja niiden vaikutusmekanismeja sekä selvitetään mikrobiomin ominaisuuksia.

Yksikön tutkimuksen osaamisalueita ovat

  • syövän alttiusgeenit ja niiden biologia
  • syövän, syövän esiastemuutisten ja syövälle altistavien tilojen kudosdiagnostiikka
  • syövän ja esiasteiden prediktiiviset ja prognostiset merkkiaineet
  • syövän invaasion ja mikroympäristön biologia
  • syövän onkologinen hoito
  • luun ja nivelten biologia ja kovakudosanalytiikka
  • kantasolujen biologia ja terapeuttinen käyttö
  • soluvälikudoksen metabolian merkkiaineet
  • suolen mikrobiomi, isäntä-mikrobi interaktio
  • nivelreuman biologia

Tutkimus yksikössämme tapahtuu professorien ja muiden ryhmänjohtajien (ks. alla) johtamissa tutkimusryhmissä. Yksikön kliinisissä oppiaineissa (patologia, suupatologia, kliininen kemia ja kliininen onkologia) tutkimusryhmiä vetävät myös Oulun yliopistosairaalan palveluksessa olevat tutkijat.

 

Tutkimusryhmät

Tutkimusryhmien kuvaukset löytyvät tutkimusyksikön englanninkielisiltä sivuilta https://www.oulu.fi/en/university/faculties-and-units/faculty-medicine/…