Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimusyksikkö

CERH - Muuttuvan ilmaston ja globaalin terveyden ymmärtämiseksi

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus - The Center for Environmental and Respiratory Health Research (CERH) on monitieteellinen tutkimusryhmä, joka vastaa kansanterveystieteen opetuksesta Lääketieteellisessä tiedekunnassa Oulun yliopistolla. Kesäkuusta 2022 alkaen CERH on osa uutta Väestöterveyden tutkimusyksikköä.
Tree figure with symbols presenting different research topics of the center

Tutkimus

CERH:n tutkimuksen painopisteenä ovat erityisesti ilmastonmuutokseen kytkeytyvät terveysvaikutukset. Tutkimustoiminta kohdistuu kansanterveydellisesti keskeisten riskitekijöiden kuten ilmansaasteiden ja lämpötilan terveysvaikutuksiin erityisesti astmaa ja allergioita sekä sydän- ja verisuonitauteja sairastavien keskuudessa. Ilmastonmuutoksen herkkiin väestöryhmiin kohdistuvista terveysvaikutuksista ja ilmastonmuutoksen lieventämis- ja sopeutumistoimista tiedetään edelleen vähän, CERH pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin.

CERH:n tutkimuksen tavoitteena on arvioida ympäristöperäisistä syistä aiheutuvia ja globaaliin muutokseen liittyviä terveysvaikutuksia ja sairastavuutta. CERH soveltaa innovatiivisesti monitieteisiä tutkimusmetodeja, toteuttaa laajoja kansallisia rekisteripohjaisia tutkimuksia, hyödyntää laajoja väestöpohjaisia epidemiologisia tutkimuksia, tekee kontrolloituja kokeellisia tutkimuksia ja yhdistää tulokset soveltamalla meta-analyysiä ja tautitaakan arviointia. Empiiristen tutkimusten tuloksia hyödynnetään tulevaisuuden ennusteissa, joiden tuottama tieto voidaan yleistää maapallonlaajuisesti.

Meneillään olevia tutkimushankkeita

Koulutus

CERH vastaa kansanterveystieteen oppialan opetuksesta Lääketieteellisessä tiedekunnassa, järjestää kansanterveyden, epidemiologian ja ympäristöterveydenhuollon perusopetusta lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijoille sekä ohjausta ja koulutusta tohtoriopiskelijoille.

Yhteistyö

CERH:in tutkijoilla on laaja ja monipuolinen, sekä kansainvälinen että kotimainen yhteistyöverkosto. CERH tekee ympäristöterveyteen liittyvää yhteistyötä mm. yliopistojen, tutkimusyksikköjen, ministeriöiden, kuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

CERH:in tutkijoilla on vuosikymmenten kokemus yhteistyöstä Maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa. Tästä pitkäaikaisesta yhteistyöstä on seurauksena CERH:in nimittäminen WHO:n yhteistyökeskukseksi teemalla "Global change, environment and public health" kaudelle 2014-2022.

Osa Biodiverse Anthropocenes tutkimusohjelmaa, Biocenter Oulua sekä Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan lääketieteellistä tutkimuskeskusta (Medical Research Center Oulu)

CERH on yksi Biocenter Oulun ryhmistä kaudella 2020-2023:
Molecular and Environmental Basis for Asthma in a Changing Climate, Biocenter Oulu group. Vastaavat tutkijat Jouni Jaakkola ja Maritta Jaakkola.

CERH on osa Biodiverse Anthropocenes  tutkimusohjelmaa, joka on saanut Suomen Akatemian PROFI6 rahoituksen (2021-2026). 

CERH on yksi MRC Oulun painopisteryhmistä: Jaakkola Jouni ja Maritta: Genes and environmental exposures in the etiology and prognosis of adult asthma and its subtypes

Tutkijat ja tutkimusprojektit

Julkaisut

CERH toisaalla netissä

Seuraa meitä Facebookissa 

CERH:n tuottamaa sisältöä Vimeossa

Yhteystiedot

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus (CERH)

CERH, Väestöterveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto

Postiosoite: CERH, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto

Vierailuosoite: CERH, Kontinkankaan kampus, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus, Aapistie 5 B, 1. kerros

Sisäinen postiosoite: 5CERH
Sähköposti: cerh (a) oulu.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi (a) oulu.fi