Tutkimus

Filosofian tutkimus on painottunut Oulussa humanististen tieteiden tieteenteoreettisiin ja ontologisiin kysymyksiin, filosofian historiaan ja ihmisen ympäristösuhteen filosofisiin ongelmiin. Uusimpina aluevaltauksina voidaan mainita tieteenhistorian ja käsitehistorian tutkimus. Uusimpia tutkimuksia esitellään erityisesti tutkijaseminaarissa, joka on kaikille filosofian opiskelijoille avoin keskustelufoorumi.

Filosofian tutkimus Oulussa on kansainvälisissä arvioissa (RAE . research assessment exercise) todettu erittäin korkeatasoiseksi. Oulun yliopistossa on tehty kaksi arviointiprosessia, joista ensimmäisessä 2008 filosofia ja muut historiatieteet sai tunnustuksen ’Center of Exellence in Research’ (arvosana 6/7) ja toisessa 2013 filosofia osana AgeAds-tutkimusryhmää sai korkeimman mahdollisen arvosanan 6/6 (Outstanding).

Keskeisiä tutkimusaloja ovat:

  • Historian filosofia, historialliset selitykset ja käsitehistoria
  • Filosofian historia, erityisesti kreikankielinen antiikki ja saksalainen filosofia Kantista 1900-luvulle
  • Tieteenfilosofia ja tieteenhistorian teoriat
  • Ympäristöfilosofia ja sen historia
  • Modaalikäsitteet ja niiden soveltaminen historiallisissa selityksissä.

Viimeksi päivitetty: 30.8.2018